ALL JOBS

  Tìm việc làm, việc làm sử dụng tiếng Nhật tại công ty Nhật Bản

SEARCH YOUR DREAM JOB

We found 1 jobs

 • (Hoàn Kiếm) Rất gấp: Nhân viên dự án (This job is closed!)

  • Ha Noi

   31/03/2023 - 15/05/2023

  • Location Ha Noi

   Salary 1,000 - 1,200 USD

   Job category Translator - Interpreter, Administrative - Clerical

  • (1) Hỗ trợ từng dự án riêng lẻ
   Hỗ trợ các nhiệm vụ cho đơn vị quản lý môi trường và đơn vị quản lý nước thải, bao gồm đàm phán với các đối tác liên quan (Bộ, trường đại học, viện nghiên cứu, v.v.)
   Tham gia các cuộc họp để ghi biên bản cuộc họp, phiên dịch sang tiếng Nhật, tiếng Việt hoặc tiếng Anh, viết báo cáo liên quan bằng tiếng Nhật
   (2) Công việc hành chính

My job alert

Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
Language requirement
Salary
How often do you want to receive suitable jobs? *
Cancel
Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
How often do you want to receive suitable jobs? *

CONTACT US

Contact us if you need
more further help.