SELECT jobs.*, accounts.location_city, accounts.name AS account_name, CONCAT(jobs.name, '-', jobs.seo_id) AS slug FROM jobs, accounts WHERE jobs.account_id = accounts.id AND (jobs.deleted = '0' AND (jobs.job_status = 'on_live' AND jobs.deadline >= '2021-05-17') OR ((jobs.job_status = 'on_live' OR jobs.job_status = 'expired') AND jobs.deadline BETWEEN DATE_SUB('2021-05-17', INTERVAL 180 DAY) AND '2021-05-17')) AND ((jobs.name LIKE '%Ho Chi Minh%' OR jobs.description LIKE '%Ho Chi Minh%' OR jobs.required_experience LIKE '%Ho Chi Minh%' OR jobs.page_title LIKE '%Ho Chi Minh%' OR jobs.meta_keywords LIKE '%Ho Chi Minh%' OR jobs.meta_description LIKE '%Ho Chi Minh%')) ORDER BY jobs.order_date DESC, jobs.date_entered DESC

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

TÌM CÔNG VIỆC MƠ ƯỚC

Chúng tôi tìm thấy 12 việc làm

 • [Ho Chi Minh] - HR Manager - Salary up to 2,000 USD

  • Hồ Chí Minh

   14/05/2021 - 28/06/2021

  • Địa điểm Hồ Chí Minh, Quận 9

   Mức lương 1,800 - 2,000 USD

  • - Quản lý tổng thể công việc của bộ phận Tổng Vụ Nhân Sự (Qui mô nhân sự hiện tại của cty khoảng 150 người).
   - Đề xuất ý kiền, xây dựng lại tổ chức nhằm mạnh hóa tổ chức nhân sự tại công ty (tất cả các chính sách liên quan đến tiền lương, phúc lợi, bảo trì văn phòng và các qui định khác,..).
   - Tham gia các buổi họp cổ đông và các buổi họp nội bộ.
   - Báo cáo công việc cho Giám đốc người Nhật (GM).

TẠO THÔNG BÁO VIỆC LÀM

Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Yêu cầu về ngoại ngữ
Mức lương
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *
Hủy bỏ
Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Hãy liên hệ với chúng tôi
nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào.