SELECT jobs.*, accounts.location_city, accounts.name AS account_name, CONCAT(jobs.name, '-', jobs.seo_id) AS slug FROM jobs, accounts WHERE jobs.account_id = accounts.id AND (jobs.deleted = '0' AND (jobs.job_status = 'on_live' AND jobs.deadline >= '2022-07-05') OR ((jobs.job_status = 'on_live' OR jobs.job_status = 'expired') AND jobs.deadline BETWEEN DATE_SUB('2022-07-05', INTERVAL 180 DAY) AND '2022-07-05')) AND ((jobs.name LIKE '%ISO 9001%' OR jobs.description LIKE '%ISO 9001%' OR jobs.required_experience LIKE '%ISO 9001%' OR jobs.page_title LIKE '%ISO 9001%' OR jobs.meta_keywords LIKE '%ISO 9001%' OR jobs.meta_description LIKE '%ISO 9001%')) ORDER BY jobs.order_date DESC, jobs.date_entered DESC

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

TÌM CÔNG VIỆC MƠ ƯỚC

Chúng tôi tìm thấy 7 việc làm

 • Nhân Viên ISO - QC (Tiếng Nhật - Bình Dương) (Công việc này đã hết hạn!)

  • Bình Dương

   10/12/2021 - 24/01/2022

  • Địa điểm Bình Dương, KCN Đồng An 2

   Mức lương Thỏa thuận

  • - Kiểm tra chất lượng sản phẩm, đảm bảo chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn chất lượng của khách hàng và của công ty mẹ.
   - Lập và kiểm soát hồ sơ chất lượng.
   - Đưa ra những đề xuất cải tiến về chất lượng sản phẩm.
   - Đối ứng khách hàng về chất lượng sản phẩm.

TẠO THÔNG BÁO VIỆC LÀM

Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Yêu cầu về ngoại ngữ
Mức lương
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *
Hủy bỏ
Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Hãy liên hệ với chúng tôi
nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào.