THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

TÌM CÔNG VIỆC MƠ ƯỚC

Chúng tôi tìm thấy 11 việc làm

 • (HN) Corporate Director (Finance, Accounting & Corporate Team Head)

  • Hà Nội

   30/12/2022 - 13/02/2023

  • Địa điểm Hà Nội

   Mức lương 3,000 - 5,000 USD

  • 1. Properly understand what the new project company will function in the joint venture project and effectively design the internal controls and assign tasks to each member, e.g., cash/BK account management, AR/AP reconciliation, contract management etc.
   2. Effectively communicate with the Vietnamese partner and find a solution on each issue
   3. Analyze differences between budget and actual based on relevant numbers (sold units etc.) and interviews with PIC in JV partners, report the situation to expats and effectively prepare revised budget numbers.
   4. Interpret conversation between Vietnamese and English during meetings, take meeting minutes and translate documents from Vietnamese to English

TẠO THÔNG BÁO VIỆC LÀM

Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Yêu cầu về ngoại ngữ
Mức lương
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *
Hủy bỏ
Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Hãy liên hệ với chúng tôi
nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào.