SELECT jobs.*, accounts.location_city, accounts.name AS account_name, CONCAT(jobs.name, '-', jobs.seo_id) AS slug FROM jobs, accounts WHERE jobs.account_id = accounts.id AND (jobs.deleted = '0' AND (jobs.job_status = 'on_live' AND jobs.deadline >= '2021-07-31') OR ((jobs.job_status = 'on_live' OR jobs.job_status = 'expired') AND jobs.deadline BETWEEN DATE_SUB('2021-07-31', INTERVAL 180 DAY) AND '2021-07-31')) AND ((jobs.name LIKE '%JAPANESE%' OR jobs.description LIKE '%JAPANESE%' OR jobs.required_experience LIKE '%JAPANESE%' OR jobs.page_title LIKE '%JAPANESE%' OR jobs.meta_keywords LIKE '%JAPANESE%' OR jobs.meta_description LIKE '%JAPANESE%')) ORDER BY jobs.order_date DESC, jobs.date_entered DESC

ALL JOBS

SEARCH YOUR DREAM JOB

We found 46 jobs

 • Giám đốc sản xuất - công ty may của Nhật

  • Ba Ria - Vung Tau, Binh Duong, Da Nang, Thua Thien - Hue, Thanh Hoa, Thai Binh

   07/07/2021 - 07/08/2021

  • Location Ba Ria - Vung Tau, Binh Duong, Da Nang, Thua Thien - Hue, Thanh Hoa, Thai Binh, KCN VSIP, Quảng Ngãi

   Salary 3,000 USD

  • We will start the operation at the factory newly built at VSIP Quang Ngai and he or she shall be one of the start-up members.
   Working at the factory newly built at VSIP Quang Ngai in Quang Ngai province.
   https://www.vsip.com.vn/
   Training in Japan for the short period for the future management candidate available.

 • HSE Leader - Công ty Nhật - Dĩ An, Bình Dương

  • Binh Duong

   01/07/2021 - 15/08/2021

  • Location Binh Duong, Dĩ An

   Salary 14.000.000 - 16.000.000 VND

  • - Kiểm soát mọi hoạt động trong nhà máy sao cho nhà máy hoạt động an toàn.
   - Chỉ đạo và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh của hệ thống thiết bị.
   - Chịu trách nhiệm và phối hợp với bảo trì khắc phục các sự cố phát sinh sửa chữa bảo trì và bảo dưỡng máy móc.
   - Hướng dẫn cho nhân viên vận hành để họ hoàn thành tốt công việc giao.

My job alert

Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
Language requirement
Salary
How often do you want to receive suitable jobs? *
Cancel
Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
How often do you want to receive suitable jobs? *

CONTACT US

Contact us if you need
more further help.