SELECT jobs.*, accounts.location_city, accounts.name AS account_name, CONCAT(jobs.name, '-', jobs.seo_id) AS slug FROM jobs, accounts WHERE jobs.account_id = accounts.id AND (jobs.deleted = '0' AND (jobs.job_status = 'on_live' AND jobs.deadline >= '2021-01-21') OR ((jobs.job_status = 'on_live' OR jobs.job_status = 'expired') AND jobs.deadline BETWEEN DATE_SUB('2021-01-21', INTERVAL 180 DAY) AND '2021-01-21')) AND ((jobs.name LIKE '%Kế toán%' OR jobs.description LIKE '%Kế toán%' OR jobs.required_experience LIKE '%Kế toán%' OR jobs.page_title LIKE '%Kế toán%' OR jobs.meta_keywords LIKE '%Kế toán%' OR jobs.meta_description LIKE '%Kế toán%')) ORDER BY jobs.order_date DESC, jobs.date_entered DESC

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

TÌM CÔNG VIỆC MƠ ƯỚC

Chúng tôi tìm thấy 57 việc làm

 • Nhân Viên Phòng Nghiệp Vụ (KCN Long Hậu) (Công việc này đã hết hạn!)

  • Long An, Hồ Chí Minh

   09/11/2020 - 25/12/2020

  • Địa điểm Long An, Hồ Chí Minh, KCN Long Hậu, Cần Giuộc

   Mức lương 9.000.000 - 12.000.000 VND

  • - Tiếp nhận yêu cầu mua hàng từ các phòng ban, xác nhận lượng tồn kho, đặc tính nguyên liệu, sản phẩm cần mua
   - Lên kế hoạch mua hàng, làm P/O, theo dõi lịch nhập hàng.
   - Tìm kiếm nhà cung cấp, đối tác nhà máy gia công bên ngoài
   - Nhập liệu các thông tin liên quan đến nguyên liệu mua nhập, ngày nhận đơn hàng, ngày xuất hàng... lên hệ thống, và báo ngày xuất hàng cho kế toán

TẠO THÔNG BÁO VIỆC LÀM

Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Yêu cầu về ngoại ngữ
Mức lương
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *
Hủy bỏ
Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Hãy liên hệ với chúng tôi
nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào.