ALL JOBS

SEARCH YOUR DREAM JOB

We found 1 jobs

 • (KCN Hòa Mạc, Hà Nam) kế toán Trưởng, tiếng anh (This job is closed!)

  • Ha Nam

   09/02/2023 - 26/03/2023

  • Location Ha Nam

   Salary 25.000.000 - 35.000.000 VND

  • • Hỗ trợ trưởng phòng kế toán tại Nhật Bản lập báo cáo tài chính hàng tháng và hàng năm theo Chuẩn mực Kế toán Việt Nam.
   • Xử lý tài sản cố định, quản lý chi phí và hàng tồn kho.
   • Xử lý các hoạt động kế toán hàng ngày và tất cả các vấn đề về thuế.
   • Nhập liệu nghiệp vụ kế toán trên phần mềm kế toán (FAST) bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt.

My job alert

Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
Language requirement
Salary
How often do you want to receive suitable jobs? *
Cancel
Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
How often do you want to receive suitable jobs? *

CONTACT US

Contact us if you need
more further help.