SELECT jobs.*, accounts.location_city, accounts.name AS account_name, CONCAT(jobs.name, '-', jobs.seo_id) AS slug FROM jobs, accounts WHERE jobs.account_id = accounts.id AND (jobs.deleted = '0' AND (jobs.job_status = 'on_live' AND jobs.deadline >= '2022-08-11') OR ((jobs.job_status = 'on_live' OR jobs.job_status = 'expired') AND jobs.deadline BETWEEN DATE_SUB('2022-08-11', INTERVAL 180 DAY) AND '2022-08-11')) AND ((jobs.name LIKE '%Kỹ se%' OR jobs.description LIKE '%Kỹ se%' OR jobs.required_experience LIKE '%Kỹ se%' OR jobs.page_title LIKE '%Kỹ se%' OR jobs.meta_keywords LIKE '%Kỹ se%' OR jobs.meta_description LIKE '%Kỹ se%')) ORDER BY jobs.order_date DESC, jobs.date_entered DESC

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

TÌM CÔNG VIỆC MƠ ƯỚC

Chúng tôi tìm thấy 1 việc làm

 • KCN Đình Vũ, Hải Phòng _ Tuyển gấp Assistant Engineer (Công việc này đã hết hạn!)

  • Hải Phòng, Hải Dương, Thái Bình

   07/02/2022 - 07/03/2022

  • Địa điểm Hải Phòng, Hải Dương, Thái Bình

   Mức lương 8.000.000 - 9.000.000 VND

  • "_Bảo trì, bảo dưỡng các loại máy công nghiệp ( máy bơm chân không, hệ thống thủy lực, hộp số, hộp giảm tốc)
   _Khắc phục, xử lý sự cố nếu có
   _Các công việc khác được phân công
   _Làm việc môi trường nhà xưởng dầu mỡ, có tiếng ồn, bụi"

TẠO THÔNG BÁO VIỆC LÀM

Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Yêu cầu về ngoại ngữ
Mức lương
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *
Hủy bỏ
Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Hãy liên hệ với chúng tôi
nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào.