ALL JOBS

SEARCH YOUR DREAM JOB

We found 10 jobs

 • Kỹ Thuật Sản Xuất (KCN Vĩnh Lộc)

  • Ho Chi Minh

   22/08/2019 - 06/10/2019

  • Location Ho Chi Minh, Q. Bình Tân

   Salary 10.000.000 - 14.000.000 VND

  • - Khi phát sinh phế phẩm do lỗi kỹ thuật, tiến hành xử lý và đưa ra đối sách giải quyết.
   Làm bản báo cáo nguyên nhân chi tiết và đối sách, gửi cho bộ phận QC.
   Đồng thời dịch ra Tiếng Nhật báo cáo lại cho Giám Đốc người Nhật
   - Giám sát quá trình sản xuất, nếu phát sinh lỗi kỹ thuật, hỗ trợ bộ phận liên quan xử lý và cải tiến

My job alert

Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
Language requirement
Salary
How often do you want to receive suitable jobs? *
Cancel
Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
How often do you want to receive suitable jobs? *

CONTACT US

Contact us if you need
more further help.