SELECT jobs.*, accounts.location_city, accounts.name AS account_name, CONCAT(jobs.name, '-', jobs.seo_id) AS slug FROM jobs, accounts WHERE jobs.account_id = accounts.id AND (jobs.deleted = '0' AND (jobs.job_status = 'on_live' AND jobs.deadline >= '2022-08-17') OR ((jobs.job_status = 'on_live' OR jobs.job_status = 'expired') AND jobs.deadline BETWEEN DATE_SUB('2022-08-17', INTERVAL 180 DAY) AND '2022-08-17')) AND ((jobs.name LIKE '%KCN Đình Vũ%' OR jobs.description LIKE '%KCN Đình Vũ%' OR jobs.required_experience LIKE '%KCN Đình Vũ%' OR jobs.page_title LIKE '%KCN Đình Vũ%' OR jobs.meta_keywords LIKE '%KCN Đình Vũ%' OR jobs.meta_description LIKE '%KCN Đình Vũ%')) ORDER BY jobs.order_date DESC, jobs.date_entered DESC

ALL JOBS

SEARCH YOUR DREAM JOB

We found 17 jobs

 • Kỹ Sư Điện - KCN Đình Vũ

  • Hai Phong

   04/08/2022 - 18/09/2022

  • Location Hai Phong

   Salary 14.000.000 - 18.000.000 VND

  • • Thiết kế hạng mục điện
   • Vẽ Shop drawing, triển khai bãn vẽ thi công điện.
   • Đọc bản vẽ, bóc tách khối lượng thi công chi tiết cho từng hạng mục.
   • Quản lý, điều hành, giám sát thi công Công trình điện.

 • Kỹ sư cơ khí - làm việc tại KCN Đình Vũ

  • Hai Phong

   26/07/2022 - 01/09/2023

  • Location Hai Phong

   Salary 8400000 - 11000000

  • _ Làm các công việc liên quan tới cài đặt, vận hành, bảo trì bảo dưỡng, sửa chữa các loại máy cơ khí chính xác, tự động (hệ thống cơ hoặc hệ thống điện của máy)
   _Nhập dữ liệu lên hệ thống
   _ Báo cáo định kỳ
   _ Các nhiệm vụ khác theo phân công

My job alert

Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
Language requirement
Salary
How often do you want to receive suitable jobs? *
Cancel
Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
How often do you want to receive suitable jobs? *

CONTACT US

Contact us if you need
more further help.