SELECT jobs.*, accounts.location_city, accounts.name AS account_name, CONCAT(jobs.name, '-', jobs.seo_id) AS slug FROM jobs, accounts WHERE jobs.account_id = accounts.id AND (jobs.deleted = '0' AND (jobs.job_status = 'on_live' AND jobs.deadline >= '2021-07-31') OR ((jobs.job_status = 'on_live' OR jobs.job_status = 'expired') AND jobs.deadline BETWEEN DATE_SUB('2021-07-31', INTERVAL 180 DAY) AND '2021-07-31')) AND ((jobs.name LIKE '%KCN VSIP%' OR jobs.description LIKE '%KCN VSIP%' OR jobs.required_experience LIKE '%KCN VSIP%' OR jobs.page_title LIKE '%KCN VSIP%' OR jobs.meta_keywords LIKE '%KCN VSIP%' OR jobs.meta_description LIKE '%KCN VSIP%')) ORDER BY jobs.order_date DESC, jobs.date_entered DESC

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

TÌM CÔNG VIỆC MƠ ƯỚC

Chúng tôi tìm thấy 15 việc làm

 • (Hot Job) Nhân viên quản lý hàng Ngoài_Kcn VSIP, Thủy Nguyên, Hải Phòng (Công việc này đã hết hạn!)

  • Hải Phòng

   25/05/2021 - 25/06/2021

  • Địa điểm Hải Phòng

   Mức lương Thỏa thuận

  • - Tiếp nhận thông tin lỗi linh kiện từ các bộ phận liên quan, xác nhận và đánh giá lỗi theo tiêu chuẩn.
   - Đánh giá nguyên nhân và đối sách cải tiến lỗi linh kiện từ các nhà cung cấp (Vendor)
   - Quản lý chất lượng linh kiện của nhà cung cấp (vendor), cùng nhà cung cấp đưa ra các biện pháp ngăn chặn lỗi phát sinh, nâng cao chất lượng
   - Kiểm tra đánh giá công đoạn sản xuất của nhà cung cấp linh kiện (vendor)

 • EHS Staff (Công việc này đã hết hạn!)

  • Hải Phòng

   29/03/2021 - 16/04/2021

  • Địa điểm Hải Phòng

   Mức lương 600 USD

  • - Cung cấp các hướng dẫn EHS cho công ty dựa trên chính sách của công ty.
   - Đưa các vấn đề về sức khỏe và an toàn, các hành vi không an toàn và đề xuất về an toàn cho đội ngũ quản lý.
   - Thiết lập hướng dẫn, thủ tục và quy tắc để kiểm soát EHS.
   - Quản lý và duy trì hiệu quả của EMS tuân theo ISO14001.

TẠO THÔNG BÁO VIỆC LÀM

Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Yêu cầu về ngoại ngữ
Mức lương
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *
Hủy bỏ
Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Hãy liên hệ với chúng tôi
nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào.