SELECT jobs.*, accounts.location_city, accounts.name AS account_name, CONCAT(jobs.name, '-', jobs.seo_id) AS slug FROM jobs, accounts WHERE jobs.account_id = accounts.id AND (jobs.deleted = '0' AND (jobs.job_status = 'on_live' AND jobs.deadline >= '2020-10-01') OR ((jobs.job_status = 'on_live' OR jobs.job_status = 'expired') AND jobs.deadline BETWEEN DATE_SUB('2020-10-01', INTERVAL 180 DAY) AND '2020-10-01')) AND ((jobs.name LIKE '%Lập trình viên%' OR jobs.description LIKE '%Lập trình viên%' OR jobs.required_experience LIKE '%Lập trình viên%' OR jobs.page_title LIKE '%Lập trình viên%' OR jobs.meta_keywords LIKE '%Lập trình viên%' OR jobs.meta_description LIKE '%Lập trình viên%')) ORDER BY jobs.order_date DESC, jobs.date_entered DESC

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

TÌM CÔNG VIỆC MƠ ƯỚC

Chúng tôi tìm thấy 5 việc làm

 • Lập trình viên IT công ty Nhật nội thành Hà nội - 9 người (Công việc này đã hết hạn!)

  • Hà Nội

   19/03/2020 - 03/05/2020

  • Địa điểm Hà Nội

   Mức lương 600 - 2,000 USD

  • Ngôn ngữ phát triển: Java/ PHP/ C#/ Python/ kotlin
   - Sau đây là các ví dụ về các dự án sẽ tham gia:Tham gia vào các dự án
   + Phát triển ứng dụng web (mua sắm trực tuyến, v.v.)
   + Phát triển ứng dụng điện thoại thông minh (ứng dụng chia sẻ xe, ứng dụng quản lý giao hàng, v.v.)

TẠO THÔNG BÁO VIỆC LÀM

Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Yêu cầu về ngoại ngữ
Mức lương
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *
Hủy bỏ
Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Hãy liên hệ với chúng tôi
nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào.