SELECT jobs.*, accounts.location_city, accounts.name AS account_name, CONCAT(jobs.name, '-', jobs.seo_id) AS slug FROM jobs, accounts WHERE jobs.account_id = accounts.id AND (jobs.deleted = '0' AND (jobs.job_status = 'on_live' AND jobs.deadline >= '2021-01-16') OR ((jobs.job_status = 'on_live' OR jobs.job_status = 'expired') AND jobs.deadline BETWEEN DATE_SUB('2021-01-16', INTERVAL 180 DAY) AND '2021-01-16')) AND ((jobs.name LIKE '%Long biên%' OR jobs.description LIKE '%Long biên%' OR jobs.required_experience LIKE '%Long biên%' OR jobs.page_title LIKE '%Long biên%' OR jobs.meta_keywords LIKE '%Long biên%' OR jobs.meta_description LIKE '%Long biên%')) ORDER BY jobs.order_date DESC, jobs.date_entered DESC

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

TÌM CÔNG VIỆC MƠ ƯỚC

Chúng tôi tìm thấy 19 việc làm

 • LONG Biên_Tuyển GẤP Marketing STAFF (Công việc này đã hết hạn!)

  • Hà Nội

   06/11/2020 - 21/12/2020

  • Địa điểm Hà Nội

   Mức lương 12.000.000 - 18.000.000 VND

  • Xác định khách hàng mới để công ty bán sản phẩm.
   Thiết lập mối quan hệ mới và duy trì mối quan hệ hiện có với khách hàng
   Quản lý và giải thích các yêu cầu của khách hàng
   Tính toán báo giá khách hàng

TẠO THÔNG BÁO VIỆC LÀM

Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Yêu cầu về ngoại ngữ
Mức lương
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *
Hủy bỏ
Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Hãy liên hệ với chúng tôi
nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào.