SELECT jobs.*, accounts.location_city, accounts.name AS account_name, CONCAT(jobs.name, '-', jobs.seo_id) AS slug FROM jobs, accounts WHERE jobs.account_id = accounts.id AND (jobs.deleted = '0' AND (jobs.job_status = 'on_live' AND jobs.deadline >= '2021-10-29') OR ((jobs.job_status = 'on_live' OR jobs.job_status = 'expired') AND jobs.deadline BETWEEN DATE_SUB('2021-10-29', INTERVAL 180 DAY) AND '2021-10-29')) AND ((jobs.name LIKE '%Long biên%' OR jobs.description LIKE '%Long biên%' OR jobs.required_experience LIKE '%Long biên%' OR jobs.page_title LIKE '%Long biên%' OR jobs.meta_keywords LIKE '%Long biên%' OR jobs.meta_description LIKE '%Long biên%')) ORDER BY jobs.order_date DESC, jobs.date_entered DESC

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

TÌM CÔNG VIỆC MƠ ƯỚC

Chúng tôi tìm thấy 14 việc làm

 • (RẤT GẤP Long Biên-Hn) Chuyên viên Marketing (Tiếng Anh) (Công việc này đã hết hạn!)

  • Hà Nội

   11/08/2021 - 25/09/2021

  • Địa điểm Hà Nội

   Mức lương Cạnh tranh

  • - Nghiên cứu thị trường, xây dựng và đề xuất chiến lược phát triển
   - Lên kế hoạch và ngân sách cho các hoạt động MKT thúc đẩy hoạt động kinh doanh của cty, triển khai và theo dõi các hoạt động trong kế hoạch
   - Tổ chức và đo lường hiệu quả các chiến dịch quảng cáo/truyền thông trên các kênh quảng bá với ngân sách cho phép
   - Quản lý hệ thống kênh marketing của doanh nghiệp: fanpage, website, email,...

TẠO THÔNG BÁO VIỆC LÀM

Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Yêu cầu về ngoại ngữ
Mức lương
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *
Hủy bỏ
Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Hãy liên hệ với chúng tôi
nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào.