THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

TÌM CÔNG VIỆC MƠ ƯỚC

Chúng tôi tìm thấy 2 việc làm

 • (Deep C Haiphong) IT Network and Security

  • Hải Phòng

   31/01/2024 - 16/03/2024

  • Địa điểm Hải Phòng

   Mức lương 15.000.000 - 25.000.000 VND

   Ngành nghề IT-Mạng/Hệ thống/Cơ sở dữ liệu, IT-Phần cứng

  • 1. OA&MES server systems, networks, and system security installation and monitor network performance to ensure that it meets business objectives.
   2. Installation and management of OA&SFIS clients, including: UNIX/Linux/Windows based, Email, SFTP, File server, Data Center.
   3. Construction and management of OA&SFIS network systems, including: LAN/WLAN/DNS/IP setup and coordinating with remote IT staff to ensure smooth operation of networks and applications.
   4. Information security system construction and management, including Firewall, Anti-Virus, Anti-Spam, Intrusion protection, and local Firewall management.

TẠO THÔNG BÁO VIỆC LÀM

Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Yêu cầu về ngoại ngữ
Mức lương
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *
Hủy bỏ
Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Hãy liên hệ với chúng tôi
nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào.