SELECT jobs.*, accounts.location_city, accounts.name AS account_name, CONCAT(jobs.name, '-', jobs.seo_id) AS slug FROM jobs, accounts WHERE jobs.account_id = accounts.id AND (jobs.deleted = '0' AND (jobs.job_status = 'on_live' AND jobs.deadline >= '2020-12-02') OR ((jobs.job_status = 'on_live' OR jobs.job_status = 'expired') AND jobs.deadline BETWEEN DATE_SUB('2020-12-02', INTERVAL 180 DAY) AND '2020-12-02')) AND ((jobs.name LIKE '%Nhân Viên Kiểm Tra- Công Ty Nhật%' OR jobs.description LIKE '%Nhân Viên Kiểm Tra- Công Ty Nhật%' OR jobs.required_experience LIKE '%Nhân Viên Kiểm Tra- Công Ty Nhật%' OR jobs.page_title LIKE '%Nhân Viên Kiểm Tra- Công Ty Nhật%' OR jobs.meta_keywords LIKE '%Nhân Viên Kiểm Tra- Công Ty Nhật%' OR jobs.meta_description LIKE '%Nhân Viên Kiểm Tra- Công Ty Nhật%')) ORDER BY jobs.order_date DESC, jobs.date_entered DESC

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

TÌM CÔNG VIỆC MƠ ƯỚC

Chúng tôi tìm thấy 1 việc làm

 • Nhân Viên Kiểm Tra- Công Ty Nhật, KCN Cái Mép

  • Bà Rịa - Vũng Tàu

   13/10/2020 - 29/12/2020

  • Địa điểm Bà Rịa - Vũng Tàu

   Mức lương 8.500.000 - 10.000.000 VND

  • - Phân tích mẫu nguyên liệu, trung gian, sản phẩm và mẫu phát sinh của nhà máy bằng các thiết bị phân tích ICP -OES, AAS, Titrator, XRF, XRD, COD,S.A …);
   - Giám sát quản lý spare part, hóa chất, dụng cụ, khí và các công việc liên quan đến mẫu (giao, nhận, lưu, hủy mẫu).
   - Giám sát hoạt động bảo trì bảo dưỡng thiết bị của phòng.
   - Đề xuất các hoạt động cải tiến về thời gian phân tích, giảm chi phí và tăng hiệu suất cho phòng.

TẠO THÔNG BÁO VIỆC LÀM

Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Yêu cầu về ngoại ngữ
Mức lương
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *
Hủy bỏ
Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Hãy liên hệ với chúng tôi
nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào.