SELECT jobs.*, accounts.location_city, accounts.name AS account_name, CONCAT(jobs.name, '-', jobs.seo_id) AS slug FROM jobs, accounts WHERE jobs.account_id = accounts.id AND (jobs.deleted = '0' AND (jobs.job_status = 'on_live' AND jobs.deadline >= '2021-06-16') OR ((jobs.job_status = 'on_live' OR jobs.job_status = 'expired') AND jobs.deadline BETWEEN DATE_SUB('2021-06-16', INTERVAL 180 DAY) AND '2021-06-16')) AND ((jobs.name LIKE '%Nhân viên IT%' OR jobs.description LIKE '%Nhân viên IT%' OR jobs.required_experience LIKE '%Nhân viên IT%' OR jobs.page_title LIKE '%Nhân viên IT%' OR jobs.meta_keywords LIKE '%Nhân viên IT%' OR jobs.meta_description LIKE '%Nhân viên IT%')) ORDER BY jobs.order_date DESC, jobs.date_entered DESC

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

TÌM CÔNG VIỆC MƠ ƯỚC

Chúng tôi tìm thấy 1 việc làm

 • Nhân viên IT cho công ty Nhật trong KCN VSIP Hải Phòng (Công việc này đã hết hạn!)

  • Quảng Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nội, Hải Phòng

   08/02/2021 - 28/02/2021

  • Địa điểm Quảng Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nội, Hải Phòng

   Mức lương Thỏa thuận

  • - Phát triển hệ thống nhằm cải tiến nghiệp vụ của các bộ phận
   - Bảo trì các hệ thống đã phát triển trong khi đưa vào sử dụng
   - Phát triển và bảo trì Robot RPA
   - Tìm kiếm và sử dụng hiệu quả các kỹ thuật IT mới

TẠO THÔNG BÁO VIỆC LÀM

Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Yêu cầu về ngoại ngữ
Mức lương
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *
Hủy bỏ
Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Hãy liên hệ với chúng tôi
nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào.