THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

TÌM CÔNG VIỆC MƠ ƯỚC

Chúng tôi tìm thấy 4 việc làm

 • (Rất gấp) Nhân viên IT( Đình Vũ)

  • Hải Phòng

   01/10/2019 - 01/11/2019

  • Địa điểm Hải Phòng

   Mức lương 450 - 550 USD

  • 1. MES (Manufacturing Execution System) Support
   - Maintenance & Troubleshooting to ensure System running 24/7
   - Can programming is preferred (.Net, Oracle …)
   - Deploy new system to factory

 • (Đình Vũ - Hải Phòng) IT Staff_Nhân viên IT (Công việc này đã hết hạn!)

  • Hải Phòng

   03/04/2019 - 18/05/2019

  • Địa điểm Hải Phòng

   Mức lương Thỏa thuận

  • 1. Control and maintain LAN network system including: arrangement, designing up and distribution to Depts.
   2. Internal information security in company.
   3. Support, co-operation with HQ and Takefu plant for ERP system.
   4. Control and maintain the server system and computers: operating system, software, email, virus software, backup, restore data…

TẠO THÔNG BÁO VIỆC LÀM

Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Yêu cầu về ngoại ngữ
Mức lương
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *
Hủy bỏ
Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Hãy liên hệ với chúng tôi
nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào.