SELECT jobs.*, accounts.location_city, accounts.name AS account_name, CONCAT(jobs.name, '-', jobs.seo_id) AS slug FROM jobs, accounts WHERE jobs.account_id = accounts.id AND (jobs.deleted = '0' AND (jobs.job_status = 'on_live' AND jobs.deadline >= '2022-06-30') OR ((jobs.job_status = 'on_live' OR jobs.job_status = 'expired') AND jobs.deadline BETWEEN DATE_SUB('2022-06-30', INTERVAL 180 DAY) AND '2022-06-30')) AND ((jobs.name LIKE '%PC%' OR jobs.description LIKE '%PC%' OR jobs.required_experience LIKE '%PC%' OR jobs.page_title LIKE '%PC%' OR jobs.meta_keywords LIKE '%PC%' OR jobs.meta_description LIKE '%PC%')) ORDER BY jobs.order_date DESC, jobs.date_entered DESC

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

TÌM CÔNG VIỆC MƠ ƯỚC

Chúng tôi tìm thấy 22 việc làm

 • [Urgent] Process Engineer

  • Bình Dương, Hồ Chí Minh

   14/06/2022 - 30/07/2022

  • Địa điểm Bình Dương, Hồ Chí Minh

   Mức lương 800 - 1,000 USD

  • - Ensure the actual production quantity of the mass production line be obtained.
   - Analyze the cause of the gap between the plan and the actual results, formulate measures to resolve the gap, and request the relevant departments.
   - Explanation of technical issues and countermeasures to customers when the plan is not achieved.
   - Escalation report inside and outside the company when a problem occurs.

 • Trưởng Phòng Hành Chính(Kcn Long Đức)

  • Đồng Nai

   30/05/2022 - 14/07/2022

  • Địa điểm Đồng Nai, KCN Long Đức

   Mức lương 18.000.000 - 20.000.000 VND

  • - Nắm bắt các yêu cầu về pháp luật hiện hành liên quan đến lao động, ATLD, PCCC, môi trường.
   - Phụ trách tính lương, hợp đồng lao động.
   - Kiểm soát các công việc liên quan đến BHXH, BHYT, BHTN.
   - Tổ chức, giám sát và thúc đẩy các hoạt động liên quan đến 5S, ATLD, PCCC.

 • IT Administration Staff (Cty Nhật ở Hoàn Kiếm)

  • Hà Nội

   16/05/2022 - 30/06/2022

  • Địa điểm Hà Nội, Phan Chu Trinh, Hoan Kiem District, HN

   Mức lương 1,000 USD

  • The company currently has one IT staff member, but he is concurrently working as an accountant and there is no dedicated IT staff.
   In addition, a new ERP system (SAP) is scheduled to be installed in August 2022, and in addition to existing IT work, we are looking for new IT staff to handle IT-related work, especially before and after the introduction of the EPR system.

   ・ Manage HAN Server and Backup systems: preventative maintenance checking for all important

 • IT Administration Staff (Cty Nhật ở Hoàn Kiếm) (Công việc này đã hết hạn!)

  • Hà Nội

   27/04/2022 - 11/06/2022

  • Địa điểm Hà Nội, Phan Chu Trinh, Hoan Kiem District, HN

   Mức lương 1,000 USD

  • The company currently has one IT staff member, but he is concurrently working as an accountant and there is no dedicated IT staff.
   In addition, a new ERP system (SAP) is scheduled to be installed in August 2022, and in addition to existing IT work, we are looking for new IT staff to handle IT-related work, especially before and after the introduction of the EPR system.

   ・ Manage HAN Server and Backup systems: preventative maintenance checking for all important

TẠO THÔNG BÁO VIỆC LÀM

Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Yêu cầu về ngoại ngữ
Mức lương
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *
Hủy bỏ
Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Hãy liên hệ với chúng tôi
nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào.