ALL JOBS

SEARCH YOUR DREAM JOB

We found 8 jobs

 • BSE (Công ty Nhật, Q.1) (This job is closed!)

  • Ho Chi Minh

   18/02/2019 - 18/03/2019

  • Location Ho Chi Minh, District 1

   Salary 1,600 - 2,000 USD

  • - Making outside specification by analyzing demand
   - Pass on specification clear and definitely
   - Handle with specification or environment from team member and escalate it if needed
   - Confirm whether output satisfy with requirement or not

 • Tuyển PHP Team Leader (Công nghệ tự động hóa quản lý đặt phòng) (This job is closed!)

  • Ha Noi

   10/01/2019 - 24/02/2019

  • Location Ha Noi, Duy Tân hoặc Lê Văn Lương

   Salary 800 - 1,200 USD

  • Chúng tôi đang tìm kiếm những ứng viên để tham gia các dự án lớn. Bạn sẽ:
   • Xây dựng các dự án (lớn) hướng cấu trúc Microservice, sử dụng chính ngôn ngữ lập trình PHP & MySQL.
   • Thực hiện các công việc gồm phân tích thiết kế hệ thống, viết mã, kiểm thử và tái cấu trúc dự án (nếu cần)
   • Phối hợp tốt với các thành viên khác trong nhóm (Có kinh nghiệm làm việc với Agile – Scrum là một lợi thế).

My job alert

Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
Language requirement
Salary
How often do you want to receive suitable jobs? *
Cancel
Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
How often do you want to receive suitable jobs? *

CONTACT US

Contact us if you need
more further help.