SELECT jobs.*, accounts.location_city, accounts.name AS account_name, CONCAT(jobs.name, '-', jobs.seo_id) AS slug FROM jobs, accounts WHERE jobs.account_id = accounts.id AND (jobs.deleted = '0' AND (jobs.job_status = 'on_live' AND jobs.deadline >= '2021-05-17') OR ((jobs.job_status = 'on_live' OR jobs.job_status = 'expired') AND jobs.deadline BETWEEN DATE_SUB('2021-05-17', INTERVAL 180 DAY) AND '2021-05-17')) AND ((jobs.name LIKE '%Phien Dich%' OR jobs.description LIKE '%Phien Dich%' OR jobs.required_experience LIKE '%Phien Dich%' OR jobs.page_title LIKE '%Phien Dich%' OR jobs.meta_keywords LIKE '%Phien Dich%' OR jobs.meta_description LIKE '%Phien Dich%')) ORDER BY jobs.order_date DESC, jobs.date_entered DESC

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

TÌM CÔNG VIỆC MƠ ƯỚC

Chúng tôi tìm thấy 25 việc làm

 • Nhân Viên Tổng Vụ (Tiếng Nhật - KCN Cái Mép)

  • Bà Rịa - Vũng Tàu

   06/04/2021 - 21/05/2021

  • Địa điểm Bà Rịa - Vũng Tàu, KCN Cái Mép

   Mức lương 17.000.000 - 20.000.000 VND

  • - Tham gia thiết lập kế hoạch và điều phối các thủ tục về hệ thống hành chính và tiêu chuẩn hóa các quy trình.
   - Tham gia thiết lập và quản lý chặt chẽ dự toán hàng năm, kèm báo cáo thực tích thực hiện hàng tháng.
   - Hỗ trợ quản lý và giám sát việc thực hiện Nội quy – quy chế văn hoá Công ty.
   - Liên hệ với các cơ quan hữu quan trong việc thực hiện các hoạt động hành chánh của công ty như: Giấy CNĐK đầu tư, giấy phép đăng ký kinh doanh, Giấy phép về môi trường…

 • Thông Dịch Tiếng Nhật (KCN Mỹ Phước 3-BD) (Công việc này đã hết hạn!)

  • Bình Dương

   29/03/2021 - 13/05/2021

  • Địa điểm Bình Dương, KCN Mỹ Phước 3

   Mức lương 500 - 700 USD

  • - Dịch tài liệu liên quan văn phòng và nhà xưởng (tiêu chuẩn kiểm tra, quy cách sản phẩm, nội dung đơn hàng ...)
   - Thông dịch Tiếng Nhật tại xưởng
   - Dịch các báo cáo, họp liên quan các phòng ban
   - Khi cần thiết sẽ cùng bác Nhật đi đến khách hàng đối ứng than phiền

TẠO THÔNG BÁO VIỆC LÀM

Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Yêu cầu về ngoại ngữ
Mức lương
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *
Hủy bỏ
Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Hãy liên hệ với chúng tôi
nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào.