ALL JOBS

SEARCH YOUR DREAM JOB

We found 22 jobs

 • QA/QC Staff (Tiếng Nhật-Kcn Mỹ Phước 3)

  • Binh Duong

   04/06/2019 - 19/07/2019

  • Location Binh Duong, KCN Mỹ Phước 3

   Salary 12.000.000 - 13.000.000 VND

  • - Quản lý công nhân, điều phối sắp xếp công việc hợp lý sao cho kịp xuất hàng
   - Theo dõi quá trình kiểm tra, tổng hợp và báo cáo lại cho sếp Nhật (báo cáo Tiếng Nhật)
   - Nếu phát sinh than phiền khách hàng, điều tra nguyên nhân và lập đối sách
   - Hỗ trợ dịch cho công nhân và sếp Nhật khi cần

My job alert

Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
Language requirement
Salary
How often do you want to receive suitable jobs? *
Cancel
Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
How often do you want to receive suitable jobs? *

CONTACT US

Contact us if you need
more further help.