THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

TÌM CÔNG VIỆC MƠ ƯỚC

Chúng tôi tìm thấy 7 việc làm

 • +++ HIGH SALARY - 品質管理マネジャー QC Manager (JP + EN) - Noi bai IZ - HN

  • Hà Nội

   10/07/2019 - 31/07/2019

  • Địa điểm Hà Nội, NoiBai Industrial Zone, QuangTien Commune, Soc Son District, Hanoi, Vietnam

   Mức lương 2000usd~Gross(Negotiable depending on skills)

  • 超精密加工部品のシャフト、ミニシャフト、スリーブ及びその他コンポーネントの製造に特化したメーカーです。弊社の製品は、一般向け複写機、ファクシミリ、レーザープリンター、インクジェットプリンター、スキャナ、複写機能付多機能センター、商業オフセットプリンターに至るまで幅広い用途で使用されています。
   A manufacturer specializing in the production of shafts, mini shafts, sleeves and other components of ultra-precision machined parts. Our products are used in a wide range of applications ranging from general purpose copiers, facsimiles, laser printers, inkjet printers, scanners, multifunction centers with copiers, and commercial offset printers.
   - Purpose(採用目的):事業拡大 (business expansion)
   - 日本人顧客の対応・説明 Deal with Japanese customers, explain products

 • QA Supervisor / Manager (Tiếng Nhật -Vsip1) (Công việc này đã hết hạn!)

  • Bình Dương

   22/04/2019 - 31/05/2019

  • Địa điểm Bình Dương, VSIP1-Thuận An

   Mức lương 16.000.000 - 30.000.000 VND

  • - Kiểm soát các quy trình liên quan tới chất lượng, môi trường (ISO 9001 & ISO 14001)
   - Lập kế hoạch và đối ứng đánh giá nội bộ, đánh giá bên ngoài
   - Tổng hợp kết quả đánh giá, làm báo cáo cho người Nhật
   - Khi cần thiết , cùng với bộ phận sales đi tới khách hàng, bàn bạc vấn đề liên quan đến than phiền chất lượng....

 • QA/QC Manager (Japanese - HCMC) (Công việc này đã hết hạn!)

  • Hồ Chí Minh

   22/02/2019 - 31/03/2019

  • Địa điểm Hồ Chí Minh, Quận 9

   Mức lương 1,000 - 1,400 USD

  • - Quản lý tổng quát hoạt động trong bộ phận QA.
   - Đối ứng khách hàng, quản lý hệ thống ISO và tiêu chuẩn IATF.
   - Kiểm soát, cải tiến hoạt động chất lượng trong công ty.
   - Làm việc và báo cáo công việc công việc trực tiếp với bên cty mẹ bên Nhật và đối ứng khách hàng.

 • QA/ QC Manager- Tiếng Nhật, KCN Long Đức (Công việc này đã hết hạn!)

  • Đồng Nai

   30/01/2019 - 30/03/2019

  • Địa điểm Đồng Nai

   Mức lương 900 - 1,300 USD

  • - Thiết lập mục tiêu chất lượng của bộ phận, lập kế hoạch thực hiện, quản lý.
   - Lập ngân sách và thực hiện quản lý.
   - Quản lý sổ tay chất lượng, tập qui định, rà soát và so sánh với thực tế để sửa đổi chỉnh sửa tập qui định.
   - Nhận thông tin khách hàng khiếu nại, điều tra và triệu tập cuộc họp kiểm thảo, tổng hợp báo cáo, phân tích 5WHY.

TẠO THÔNG BÁO VIỆC LÀM

Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Yêu cầu về ngoại ngữ
Mức lương
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *
Hủy bỏ
Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Hãy liên hệ với chúng tôi
nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào.