SELECT jobs.*, accounts.location_city, accounts.name AS account_name, CONCAT(jobs.name, '-', jobs.seo_id) AS slug FROM jobs, accounts WHERE jobs.account_id = accounts.id AND (jobs.deleted = '0' AND (jobs.job_status = 'on_live' AND jobs.deadline >= '2021-05-17') OR ((jobs.job_status = 'on_live' OR jobs.job_status = 'expired') AND jobs.deadline BETWEEN DATE_SUB('2021-05-17', INTERVAL 180 DAY) AND '2021-05-17')) AND ((jobs.name LIKE '%QUANG NGAI%' OR jobs.description LIKE '%QUANG NGAI%' OR jobs.required_experience LIKE '%QUANG NGAI%' OR jobs.page_title LIKE '%QUANG NGAI%' OR jobs.meta_keywords LIKE '%QUANG NGAI%' OR jobs.meta_description LIKE '%QUANG NGAI%')) ORDER BY jobs.order_date DESC, jobs.date_entered DESC

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

TÌM CÔNG VIỆC MƠ ƯỚC

Chúng tôi tìm thấy 3 việc làm

 • Head of Production - Cty Nhật Bản mới VSIP Quảng Ngãi

  • Quảng Ngãi, Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương

   27/04/2021 - 11/06/2021

  • Địa điểm Quảng Ngãi, Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, KCN VSIP, Quảng Ngãi

   Mức lương 3,000 USD

  • - Need to manage workers and manage production of garment.
   - Control raw materials and check quality of product
   - Make adequate report required by Japanese management.
   - Training in Japan for the short period for the future management candidate available.

TẠO THÔNG BÁO VIỆC LÀM

Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Yêu cầu về ngoại ngữ
Mức lương
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *
Hủy bỏ
Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Hãy liên hệ với chúng tôi
nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào.