SELECT jobs.*, accounts.location_city, accounts.name AS account_name, CONCAT(jobs.name, '-', jobs.seo_id) AS slug FROM jobs, accounts WHERE jobs.account_id = accounts.id AND (jobs.deleted = '0' AND (jobs.job_status = 'on_live' AND jobs.deadline >= '2022-05-29') OR ((jobs.job_status = 'on_live' OR jobs.job_status = 'expired') AND jobs.deadline BETWEEN DATE_SUB('2022-05-29', INTERVAL 180 DAY) AND '2022-05-29')) AND ((jobs.name LIKE '%Quản lý%' OR jobs.description LIKE '%Quản lý%' OR jobs.required_experience LIKE '%Quản lý%' OR jobs.page_title LIKE '%Quản lý%' OR jobs.meta_keywords LIKE '%Quản lý%' OR jobs.meta_description LIKE '%Quản lý%')) ORDER BY jobs.order_date DESC, jobs.date_entered DESC

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

TÌM CÔNG VIỆC MƠ ƯỚC

Chúng tôi tìm thấy 167 việc làm

 • Admin Kiêm Kế Toán Nhà Hàng (N3)

  • Hồ Chí Minh

   20/05/2022 - 23/06/2022

  • Địa điểm Hồ Chí Minh, Q1

   Mức lương 10.000.000 - 11.000.000 VND

  • - Quản lý doanh thu nhà hàng, phụ trách xuất hóa đơn đỏ, chi trả hóa đơn , chuyển khoản công nợ cho nhà cung cấp      - Quản lý hoạt động của Facebook
   - Tiếp nhận cuộc hẹn bên ngoài liên quan giám đốc và báo cáo lại

TẠO THÔNG BÁO VIỆC LÀM

Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Yêu cầu về ngoại ngữ
Mức lương
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *
Hủy bỏ
Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Hãy liên hệ với chúng tôi
nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào.