ALL JOBS

SEARCH YOUR DREAM JOB

We found 15 jobs

 • Nhân Viên Kho (Vsip1) (This job is closed!)

  • Binh Duong

   02/08/2019 - 30/08/2019

  • Location Binh Duong, VSIP1

   Salary 8.000.000 - 10.000.000 VND

  • - Chuẩn bị hàng xuất; theo dõi tiến độ xuất hàng; Làm các thủ tục & lập báo cáo liên quan
   - Làm thủ tục nhập-xuất nguyên liệu; Quản lý FIFO; Bảo quản nguyên liệu trong kho
   - Nhập & xử lý dữ liệu nhập-xuất hàng trên hệ thống
   - Thực hiện quản lý tồn kho hàng ngày; Làm báo cáo kiểm kê hàng tháng

My job alert

Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
Language requirement
Salary
How often do you want to receive suitable jobs? *
Cancel
Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
How often do you want to receive suitable jobs? *

CONTACT US

Contact us if you need
more further help.