SELECT jobs.*, accounts.location_city, accounts.name AS account_name, CONCAT(jobs.name, '-', jobs.seo_id) AS slug FROM jobs, accounts WHERE jobs.account_id = accounts.id AND (jobs.deleted = '0' AND (jobs.job_status = 'on_live' AND jobs.deadline >= '2021-12-07') OR ((jobs.job_status = 'on_live' OR jobs.job_status = 'expired') AND jobs.deadline BETWEEN DATE_SUB('2021-12-07', INTERVAL 180 DAY) AND '2021-12-07')) AND ((jobs.name LIKE '%Sales%' OR jobs.description LIKE '%Sales%' OR jobs.required_experience LIKE '%Sales%' OR jobs.page_title LIKE '%Sales%' OR jobs.meta_keywords LIKE '%Sales%' OR jobs.meta_description LIKE '%Sales%')) ORDER BY jobs.order_date DESC, jobs.date_entered DESC

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

TÌM CÔNG VIỆC MƠ ƯỚC

Chúng tôi tìm thấy 67 việc làm

 • Product Developer/ Senior Staff ( chuyên về sản xuất tem nhãn) - Bắc Ninh

  • Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hồ Chí Minh

   25/10/2021 - 31/12/2021

  • Địa điểm Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hồ Chí Minh

   Mức lương Thỏa thuận

  • Công ty HongKong sản xuất tem nhãn tại Bắc Ninh cần tuyển nhân viên phát triển sản phẩm - cấp cao:
   - Lập kế hoạch, tổ chức và triển khai hàng loạt các hoạt động đào tạo kiến thức Sản phẩm cho các kênh / kênh bán hàng trực tiếp / kênh bán hàng.
   - Hợp tác với tất cả các bộ phận nội bộ (Kinh doanh, Marcom, Logistic, Giải pháp, Dịch vụ…) để phát triển mục tiêu kinh doanh.
   - Thực hiện đào tạo sản phẩm mới cho nguồn nội bộ.

 • R&D Manager(Food - VSIP 2A) (Công việc này đã hết hạn!)

  • Bình Dương

   18/10/2021 - 30/11/2021

  • Địa điểm Bình Dương, VSIP 2A

   Mức lương 1,500 - 2,000 USD

  • - Manage the project delivery required across multiple upgrade New Business development projects
   - Mange the project highly organized and trouble shoot problems and communicate across the group and to the Factory Director to ensure projects are carried out to time, scope and maintaining budget.
   - Maintain accurate and comprehensive records of project activities which can be readily accessed to build knowledge and to evaluate project performance transparently.
   - Must have good culinary skills, ability to formulate recipes and to develop and coordinate products from bench top to commercialization. May include but not limited to:

TẠO THÔNG BÁO VIỆC LÀM

Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Yêu cầu về ngoại ngữ
Mức lương
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *
Hủy bỏ
Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Hãy liên hệ với chúng tôi
nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào.