SELECT jobs.*, accounts.location_city, accounts.name AS account_name, CONCAT(jobs.name, '-', jobs.seo_id) AS slug FROM jobs, accounts WHERE jobs.account_id = accounts.id AND (jobs.deleted = '0' AND (jobs.job_status = 'on_live' AND jobs.deadline >= '2022-05-25') OR ((jobs.job_status = 'on_live' OR jobs.job_status = 'expired') AND jobs.deadline BETWEEN DATE_SUB('2022-05-25', INTERVAL 180 DAY) AND '2022-05-25')) AND ((jobs.name LIKE '%Sales%' OR jobs.description LIKE '%Sales%' OR jobs.required_experience LIKE '%Sales%' OR jobs.page_title LIKE '%Sales%' OR jobs.meta_keywords LIKE '%Sales%' OR jobs.meta_description LIKE '%Sales%')) ORDER BY jobs.order_date DESC, jobs.date_entered DESC

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

TÌM CÔNG VIỆC MƠ ƯỚC

Chúng tôi tìm thấy 66 việc làm

 • (Liễu Giai) Tuyển gấp sales tiếng Nhật (Công việc này đã hết hạn!)

  • Hà Nội

   18/03/2022 - 02/05/2022

  • Địa điểm Hà Nội, Ba Đình

   Mức lương 14.000.000 - 20.000.000 VND

  • - Thực hiện các công việc kinh doanh như lên báo giá, đề xuất, gặp mặt khách hàng, nhận đặt hàng, xử lí các công việc phát sinh đến khi giao hàng, check hàng khi giao hàng... chủ yếu làm việc với nhân viên người Việt ở công ty khách hàng.
   - Hỗ trợ 1 chút công việc hành chính văn phòng. (trong thời gian ngắn)
   - Trợ lí báo cáo trực tiếp cho người Nhật.

TẠO THÔNG BÁO VIỆC LÀM

Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Yêu cầu về ngoại ngữ
Mức lương
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *
Hủy bỏ
Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Hãy liên hệ với chúng tôi
nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào.