SELECT jobs.*, accounts.location_city, accounts.name AS account_name, CONCAT(jobs.name, '-', jobs.seo_id) AS slug FROM jobs, accounts WHERE jobs.account_id = accounts.id AND (jobs.deleted = '0' AND (jobs.job_status = 'on_live' AND jobs.deadline >= '2020-10-02') OR ((jobs.job_status = 'on_live' OR jobs.job_status = 'expired') AND jobs.deadline BETWEEN DATE_SUB('2020-10-02', INTERVAL 180 DAY) AND '2020-10-02')) AND ((jobs.name LIKE '%Sales Manager%' OR jobs.description LIKE '%Sales Manager%' OR jobs.required_experience LIKE '%Sales Manager%' OR jobs.page_title LIKE '%Sales Manager%' OR jobs.meta_keywords LIKE '%Sales Manager%' OR jobs.meta_description LIKE '%Sales Manager%')) ORDER BY jobs.order_date DESC, jobs.date_entered DESC

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

TÌM CÔNG VIỆC MƠ ƯỚC

Chúng tôi tìm thấy 9 việc làm

 • Sales Manager (Home Appliance) (Công việc này đã hết hạn!)

  • Hồ Chí Minh

   20/07/2020 - 13/08/2020

  • Địa điểm Hồ Chí Minh

   Mức lương Thỏa thuận

  • -Start a new B to B business department up with member staff (more than 10 members)
   -Business development in major cities (HCM, Hanoi) in Vietnam
   -Build relationship with potential/ existing clients-global general constructors/sub constructors, Vietnamese domestic companies/authorities
   -Contribute with Engineer and Japanese managers

 • Sales Manager(Horeca - Quận Bình Thạnh) (Công việc này đã hết hạn!)

  • Hồ Chí Minh

   08/07/2020 - 31/08/2020

  • Địa điểm Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh

   Mức lương 1,000 - 1,500 USD

  • * Quản lý toàn bộ hoạt động kinh doanh của kênh Horeca.
   - Lập kế hoạch chiến lược kinh doanh, chỉ đạo và điều phối doanh số của nhân viên trong bộ phận.
   - Thông kế, báo cáo tình hình kinh doanh cho Sales Director người Nhật.
   - Chi tiết sẽ trao đổi trong buổi phỏng vấn.

 • Sales Manager(Logistic - Tan Binh Dist) (Công việc này đã hết hạn!)

  • Hồ Chí Minh

   22/06/2020 - 06/08/2020

  • Địa điểm Hồ Chí Minh, Tan Binh Dist

   Mức lương Thỏa thuận

  • - Provide logistics solutions for clients.
   - Develop business plans to maximize revenues.
   - Negotiate agreements and resolves potential issues or problems with clients.
   - Implement customer service procedures to ensure customer satisfaction.

 • (Urgent) SALES Manager (English, Ha Noi) (Công việc này đã hết hạn!)

  • Hà Nội

   16/06/2020 - 31/07/2020

  • Địa điểm Hà Nội, Ba Đình

   Mức lương 1,500 USD

  • This position is responsible for sales activities with distributors.
    Manage and lead the Sales team and distributors to achieve sales objectives;
    Achieving growth and hitting sales targets by designing and implementing sales strategies/ sales plan;
    Manage all sales related programs, sales budgets, sales forecast, sales support, sales review and account receivable and other sales activities;

TẠO THÔNG BÁO VIỆC LÀM

Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Yêu cầu về ngoại ngữ
Mức lương
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *
Hủy bỏ
Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Hãy liên hệ với chúng tôi
nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào.