SELECT jobs.*, accounts.location_city, accounts.name AS account_name, CONCAT(jobs.name, '-', jobs.seo_id) AS slug FROM jobs, accounts WHERE jobs.account_id = accounts.id AND (jobs.deleted = '0' AND (jobs.job_status = 'on_live' AND jobs.deadline >= '2021-01-24') OR ((jobs.job_status = 'on_live' OR jobs.job_status = 'expired') AND jobs.deadline BETWEEN DATE_SUB('2021-01-24', INTERVAL 180 DAY) AND '2021-01-24')) AND ((jobs.name LIKE '%Senior%' OR jobs.description LIKE '%Senior%' OR jobs.required_experience LIKE '%Senior%' OR jobs.page_title LIKE '%Senior%' OR jobs.meta_keywords LIKE '%Senior%' OR jobs.meta_description LIKE '%Senior%')) ORDER BY jobs.order_date DESC, jobs.date_entered DESC

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

TÌM CÔNG VIỆC MƠ ƯỚC

Chúng tôi tìm thấy 20 việc làm

 • IT Solution Senior Sales (Công việc này đã hết hạn!)

  • Hồ Chí Minh

   03/12/2020 - 17/01/2021

  • Địa điểm Hồ Chí Minh

   Mức lương Cạnh tranh


  • - Approach to potential clients and consult company's solution for the client
   - Cooperation with engineering team, prepare proposal of company's solution and product
   - Make quotation and contractual document for customer together with other related department
   - Other tasks to be discussed in the interview

 • Urgent>> SENIOR Business Development Executive (Công việc này đã hết hạn!)

  • Hà Nội

   16/11/2020 - 31/12/2020

  • Địa điểm Hà Nội, Đống Đa

   Mức lương 20.000.000 VND

  • - Tìm kiếm khách hàng tiềm năng và các cơ hội kinh doanh.
   - Gặp gỡ khách hàng và thương lượng hợp đồng.
   - Đưa ra các ý tưởng để phát triển hơn về khách hàng và sản phẩm.
   - Duy trì quan hệ với khách hàng để khách hàng order lại, giới thiệu đến các khách hàng tiềm năng khác.

TẠO THÔNG BÁO VIỆC LÀM

Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Yêu cầu về ngoại ngữ
Mức lương
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *
Hủy bỏ
Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Hãy liên hệ với chúng tôi
nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào.