SELECT jobs.*, accounts.location_city, accounts.name AS account_name, CONCAT(jobs.name, '-', jobs.seo_id) AS slug FROM jobs, accounts WHERE jobs.account_id = accounts.id AND (jobs.deleted = '0' AND (jobs.job_status = 'on_live' AND jobs.deadline >= '2022-08-12') OR ((jobs.job_status = 'on_live' OR jobs.job_status = 'expired') AND jobs.deadline BETWEEN DATE_SUB('2022-08-12', INTERVAL 180 DAY) AND '2022-08-12')) AND ((jobs.name LIKE '%Swift%' OR jobs.description LIKE '%Swift%' OR jobs.required_experience LIKE '%Swift%' OR jobs.page_title LIKE '%Swift%' OR jobs.meta_keywords LIKE '%Swift%' OR jobs.meta_description LIKE '%Swift%')) ORDER BY jobs.order_date DESC, jobs.date_entered DESC

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

TÌM CÔNG VIỆC MƠ ƯỚC

Chúng tôi tìm thấy 3 việc làm

 • Mobile Developer (Kotlin/ Java)

  • Hồ Chí Minh

   06/07/2022 - 20/08/2022

  • Địa điểm Hồ Chí Minh

   Mức lương Thỏa thuận

  • ・You will be in charge of developing WEB and mobile applications for various services developed by Auto Server, centering on the development of the mobile system of "ASNET", which is the main service of Auto Server, buying and selling automobiles.
   ・You will be involved in planning and development as an engineer in your own system department.
   ・We will develop a system for customers to use in cooperation with the in-house user department.
   ・Since we are developing offshore, we would like you to play an active role as a BSE to communicate with Japan when your Japanese level rises.

 • [HCM/ Hybrid] iOS Developer (Junior - Senior)

  • Hồ Chí Minh

   04/07/2022 - 18/08/2022

  • Địa điểm Hồ Chí Minh

   Mức lương 1,200 - 1,500 USD

  • ・Analyzing, Designing, Developing and Testing for the iOS platform.
   ・Collaborating with a team to create system design.
   ・Collaborating with our Project Managers, UX/UI Designers, Back-End Developers, Product Owner and Quality Control Engineer to create high quality products.
   ・Working on bug fixing and improving application performance, Quality Writing clean and maintainable code for our clients

 • Tuyển quản lý dự án IT làm việc tại Tokyo (Y/c Tiếng Nhật N2 trở lên) (Công việc này đã hết hạn!)

  • Tokyo

   24/03/2022 - 08/05/2022

  • Địa điểm Tokyo

   Mức lương 5,500 USD

  • Cty chuyên về công nghệ, thiết kế và hỗ trợ kinh doanh toàn diện bằng việc sáng tạo ý tưởng-thiết kế kinh doanh.
   Hoạt động kinh doanh phát triển của chúng tôi tập trung vào Việt Nam. Vì vậy chúng tôi cần tìm kiếm 1 quản lý dự án để trở thành cầu nối giữa các thành viên Nhật Bản và nhóm phát triển Việt Nam, đồng thời thúc đẩy doanh nghiệp hơn nữa với tư cách là người đi đầu trong việc phát triển dự án và là người dẫn đầu các sản phẩm mới sáng tạo chưa có trên thế giới.
   Bằng cách có được các kỹ năng như khả năng quản lý theo tư duy cá nhân, cuối cùng bạn sẽ là PM của một dự án phát triển quy mô
   ■ Chúng tôi có văn phòng tại Tokyo và Việt Nam (Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh), vì vậy bạn có thể làm việc tại Nhật Bản hoặc Việt Nam.

TẠO THÔNG BÁO VIỆC LÀM

Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Yêu cầu về ngoại ngữ
Mức lương
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *
Hủy bỏ
Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Hãy liên hệ với chúng tôi
nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào.