SELECT jobs.*, accounts.location_city, accounts.name AS account_name, CONCAT(jobs.name, '-', jobs.seo_id) AS slug FROM jobs, accounts WHERE jobs.account_id = accounts.id AND (jobs.deleted = '0' AND (jobs.job_status = 'on_live' AND jobs.deadline >= '2021-07-31') OR ((jobs.job_status = 'on_live' OR jobs.job_status = 'expired') AND jobs.deadline BETWEEN DATE_SUB('2021-07-31', INTERVAL 180 DAY) AND '2021-07-31')) AND ((jobs.name LIKE '%Thực Phẩm%' OR jobs.description LIKE '%Thực Phẩm%' OR jobs.required_experience LIKE '%Thực Phẩm%' OR jobs.page_title LIKE '%Thực Phẩm%' OR jobs.meta_keywords LIKE '%Thực Phẩm%' OR jobs.meta_description LIKE '%Thực Phẩm%')) ORDER BY jobs.order_date DESC, jobs.date_entered DESC

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

TÌM CÔNG VIỆC MƠ ƯỚC

Chúng tôi tìm thấy 7 việc làm

 • (Gấp) Sales Manager (Hưng Yên, Nữ tiếng Anh) (Công việc này đã hết hạn!)

  • Hưng Yên

   17/03/2021 - 01/05/2021

  • Địa điểm Hưng Yên

   Mức lương 850 - 1,200 USD

  • - Quản lí doanh thu của Hà Nội.
   - Đi cùng giám đốc người Nhật đến khách hàng để khai thác tìm kiếm khách hàng mới.
   - Quản lí các tỉnh phía Bắc.
   - Hàng tuần đến văn phòng Hưng Yên vào thứ 2, các ngày khác làm việc bên ngoài như đi khách hàng, đến thăm hệ thống đại lí, chủ động linh hoạt tự sắp xếp quản lí lịch trình công việc.

TẠO THÔNG BÁO VIỆC LÀM

Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Yêu cầu về ngoại ngữ
Mức lương
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *
Hủy bỏ
Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Hãy liên hệ với chúng tôi
nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào.