SELECT jobs.*, accounts.location_city, accounts.name AS account_name, CONCAT(jobs.name, '-', jobs.seo_id) AS slug FROM jobs, accounts WHERE jobs.account_id = accounts.id AND (jobs.deleted = '0' AND (jobs.job_status = 'on_live' AND jobs.deadline >= '2022-07-05') OR ((jobs.job_status = 'on_live' OR jobs.job_status = 'expired') AND jobs.deadline BETWEEN DATE_SUB('2022-07-05', INTERVAL 180 DAY) AND '2022-07-05')) AND ((jobs.name LIKE '%Tiếng Nhật N1%' OR jobs.description LIKE '%Tiếng Nhật N1%' OR jobs.required_experience LIKE '%Tiếng Nhật N1%' OR jobs.page_title LIKE '%Tiếng Nhật N1%' OR jobs.meta_keywords LIKE '%Tiếng Nhật N1%' OR jobs.meta_description LIKE '%Tiếng Nhật N1%')) ORDER BY jobs.order_date DESC, jobs.date_entered DESC

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

TÌM CÔNG VIỆC MƠ ƯỚC

Chúng tôi tìm thấy 3 việc làm

 • Thông Dịch Tiếng Nhật (N1-Nữ-Q7) (Công việc này đã hết hạn!)

  • Hồ Chí Minh

   28/03/2022 - 29/04/2022

  • Địa điểm Hồ Chí Minh, KCX Tân Thuận, Q7

   Mức lương 800 - 1,000 USD

  • - Thông dịch Tiếng Nhật nội bộ trong công ty giữa quản lý người Nhật và nhân viên trong công ty
   (bộ phận văn phòng, hiện trường sản xuất)
   - Đứng giữa truyền đạt lại các vấn đề giữa nhà máy VN nhờ gia công và nhà máy chính, truyền đạt báo cáo lại cho sếp Nhật
   - Biên dịch mail, tài liệu kỹ thuật, nội dung đơn hàng....

 • Trợ lý - phiên dịch tiếng Nhật N1 (Công việc này đã hết hạn!)

  • Hải Phòng

   26/01/2022 - 30/04/2022

  • Địa điểm Hải Phòng

   Mức lương 1,000 - 1,300 USD

  • - Biên phiên dịch chính xác Nhật  Việt: các văn bản tài liệu khi làm việc với ban quản lý khu công nghiệp (HEZA), nội dung các cuộc họp.
   - Hỗ trợ việc đăng ký, gia hạn Visa, xin giấy phép lao động cho chuyên gia/nhân viên sang Việt Nam công tác ( làm các thủ tục tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh, công an, đại sứ quán Nhật Bản, v.v..)
   - Làm việc với các bên cung cấp dịch vụ: y tế, khám chữa bệnh cho người nước ngoài, hợp đồng với bên cho thuê nhà, xe…
   - Các công việc liên quan của bộ phận hành chính.

TẠO THÔNG BÁO VIỆC LÀM

Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Yêu cầu về ngoại ngữ
Mức lương
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *
Hủy bỏ
Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Hãy liên hệ với chúng tôi
nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào.