THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

TÌM CÔNG VIỆC MƠ ƯỚC

Chúng tôi tìm thấy 6 việc làm

 • +++ HIGH SALARY - 品質管理マネジャー QC Manager (JP + EN) - Noi bai IZ - HN

  • Hà Nội

   14/05/2019 - 04/07/2019

  • Địa điểm Hà Nội, NoiBai Industrial Zone, QuangTien Commune, Soc Son District, Hanoi, Vietnam

   Mức lương 2000usd~Gross(Negotiable depending on skills)

  • 超精密加工部品のシャフト、ミニシャフト、スリーブ及びその他コンポーネントの製造に特化したメーカーです。弊社の製品は、一般向け複写機、ファクシミリ、レーザープリンター、インクジェットプリンター、スキャナ、複写機能付多機能センター、商業オフセットプリンターに至るまで幅広い用途で使用されています。
   A manufacturer specializing in the production of shafts, mini shafts, sleeves and other components of ultra-precision machined parts. Our products are used in a wide range of applications ranging from general purpose copiers, facsimiles, laser printers, inkjet printers, scanners, multifunction centers with copiers, and commercial offset printers.
   - Purpose(採用目的):事業拡大 (business expansion)
   - 日本人顧客の対応・説明 Deal with Japanese customers, explain products

 • Quality Manager(Kcn Amata) (Công việc này đã hết hạn!)

  • Đồng Nai

   28/12/2018 - 11/02/2019

  • Địa điểm Đồng Nai, KCN Amata

   Mức lương 1,000 - 2,500 USD

  • * Responsible to control all QA/QC operations, which must follow to standard procedure, and co-operation with production by:
   - Planning and implementing quality plan, ensuring progress as quality plan
   - Direct monitor in process of production, solve quality problems if they happen
   - Researching into improving product quality, reducing production cost

 • Trưởng Phòng Quản Lý Chất Lượng(Kcn Hiệp Phước 2) (Công việc này đã hết hạn!)

  • Hồ Chí Minh

   23/10/2018 - 07/12/2018

  • Địa điểm Hồ Chí Minh, KCN Hiệp Phước 2 - Nhà Bè

   Mức lương 800 - 1,000 USD

  • - Lập ra các quy trình quản lý chất lượng, bộ tiêu chuẩn kỹ thuật, quy cách kỹ thuật.
   - Thực hiện giám sát, chỉ đạo công việc, quản lý toàn bộ những công việc thuộc bộ phận quản lý chất lượng.
   - Cải tiến quy trình sản xuất đạt yêu cầu về chất lượng
   - Phối hợp với bộ phận an toàn để đảm bảo việc thực hiện quy trình quản lý chất lượng đảm bảo quy trình tiêu chuẩn về an toàn

TẠO THÔNG BÁO VIỆC LÀM

Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Yêu cầu về ngoại ngữ
Mức lương
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *
Hủy bỏ
Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Hãy liên hệ với chúng tôi
nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào.