SELECT jobs.*, accounts.location_city, accounts.name AS account_name, CONCAT(jobs.name, '-', jobs.seo_id) AS slug FROM jobs, accounts WHERE jobs.account_id = accounts.id AND (jobs.deleted = '0' AND (jobs.job_status = 'on_live' AND jobs.deadline >= '2021-07-31') OR ((jobs.job_status = 'on_live' OR jobs.job_status = 'expired') AND jobs.deadline BETWEEN DATE_SUB('2021-07-31', INTERVAL 180 DAY) AND '2021-07-31')) AND ((jobs.name LIKE '%VSIP%' OR jobs.description LIKE '%VSIP%' OR jobs.required_experience LIKE '%VSIP%' OR jobs.page_title LIKE '%VSIP%' OR jobs.meta_keywords LIKE '%VSIP%' OR jobs.meta_description LIKE '%VSIP%')) ORDER BY jobs.order_date DESC, jobs.date_entered DESC

ALL JOBS

SEARCH YOUR DREAM JOB

We found 30 jobs

 • Giám đốc sản xuất - công ty may của Nhật

  • Ba Ria - Vung Tau, Binh Duong, Da Nang, Thua Thien - Hue, Thanh Hoa, Thai Binh

   07/07/2021 - 07/08/2021

  • Location Ba Ria - Vung Tau, Binh Duong, Da Nang, Thua Thien - Hue, Thanh Hoa, Thai Binh, KCN VSIP, Quảng Ngãi

   Salary 3,000 USD

  • We will start the operation at the factory newly built at VSIP Quang Ngai and he or she shall be one of the start-up members.
   Working at the factory newly built at VSIP Quang Ngai in Quang Ngai province.
   https://www.vsip.com.vn/
   Training in Japan for the short period for the future management candidate available.

 • Nhân viên HSE - công ty Nhật

  • Hai Phong

   18/06/2021 - 02/08/2021

  • Location Hai Phong

   Salary 14.000.000 VND

  • 1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
   - Vận hành hệ thống ISO 14001 và ISO 45001
   - Thực hiện các công việc liên quan tới an toàn: Tuần tra an toàn, đánh giá rủi ro, đề xuất các phương án cải tiến, giám sát việc kiểm định an toàn máy móc thiết bị, giám sát việc đào tạo an toàn theo quy định của pháp luật...
   - Thực hiện các công việc liên quan tới môi trường: Hướng dẫn việc phân loại rác, chuyển giao rác thải cho nhà thầu xử lý rác, giám sát việc quan trắc môi trường hàng quý...

 • [VSIP 2] Sales Staff (B2B) (This job is closed!)

  • Binh Duong

   25/05/2021 - 09/07/2021

  • Location Binh Duong

   Salary 600 - 900 USD

  • - Find new customers and expand customers network (manufacturing industry) for the company
   - Understand the expectation of the customers to have appropriate sales plan and evaluate the efficiency of sales/MKT activities to accelerate the business
   - Handle customers’ feedbacks and customers’ complaints
   - Follow up sales process, sales contracts and after sales service

 • (Hot Job) Nhân viên quản lý hàng Ngoài_Kcn VSIP, Thủy Nguyên, Hải Phòng (This job is closed!)

  • Hai Phong

   25/05/2021 - 25/06/2021

  • Location Hai Phong

   Salary Negotiable

  • - Tiếp nhận thông tin lỗi linh kiện từ các bộ phận liên quan, xác nhận và đánh giá lỗi theo tiêu chuẩn.
   - Đánh giá nguyên nhân và đối sách cải tiến lỗi linh kiện từ các nhà cung cấp (Vendor)
   - Quản lý chất lượng linh kiện của nhà cung cấp (vendor), cùng nhà cung cấp đưa ra các biện pháp ngăn chặn lỗi phát sinh, nâng cao chất lượng
   - Kiểm tra đánh giá công đoạn sản xuất của nhà cung cấp linh kiện (vendor)

My job alert

Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
Language requirement
Salary
How often do you want to receive suitable jobs? *
Cancel
Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
How often do you want to receive suitable jobs? *

CONTACT US

Contact us if you need
more further help.