SELECT jobs.*, accounts.location_city, accounts.name AS account_name, CONCAT(jobs.name, '-', jobs.seo_id) AS slug FROM jobs, accounts WHERE jobs.account_id = accounts.id AND (jobs.deleted = '0' AND (jobs.job_status = 'on_live' AND jobs.deadline >= '2020-09-27') OR ((jobs.job_status = 'on_live' OR jobs.job_status = 'expired') AND jobs.deadline BETWEEN DATE_SUB('2020-09-27', INTERVAL 180 DAY) AND '2020-09-27')) AND ((jobs.name LIKE '%Xnk%' OR jobs.description LIKE '%Xnk%' OR jobs.required_experience LIKE '%Xnk%' OR jobs.page_title LIKE '%Xnk%' OR jobs.meta_keywords LIKE '%Xnk%' OR jobs.meta_description LIKE '%Xnk%')) ORDER BY jobs.order_date DESC, jobs.date_entered DESC

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

TÌM CÔNG VIỆC MƠ ƯỚC

Chúng tôi tìm thấy 7 việc làm

 • Nhân Viên Văn Phòng (Tiếng Nhật)

  • Đồng Nai

   25/08/2020 - 30/09/2020

  • Địa điểm Đồng Nai, KCN Nhơn Trạch 3

   Mức lương 9.000.000 - 10.000.000 VND

  • - Làm các công việc kế toán đơn giản (thống kê tài liệu gửi cho dịch vụ kế toán bên ngoài)
   - Công việc tổng vụ: chấm công (không tính lương, bảo hiểm), đặt cơm, quản lý hợp đồng lao động, cấp phát đồng phục, hỗ trợ công việc hành chính cho người Nhật khi cần
   - Hỗ trợ thông dịch khi cần
   - Làm việc thường xuyên với người Nhật, có cơ hội sử dụng Tiếng Nhật

 • NHÂN VIÊN KHAI BÁO HẢI QUAN (Công việc này đã hết hạn!)

  • Hà Nam, Hà Nội, Thanh Hóa

   03/08/2020 - 17/09/2020

  • Địa điểm Hà Nam, Hà Nội, Thanh Hóa

   Mức lương 15.000.000 VND

  • - Phụ trách công việc liên quan đến thủ tục hải quan như : khai báo, thông quan cho hàng hóa XNK, thực hiện thủ tục giao nhận hàng hóa, chuẩn bị các chứng từ liên quan đến thủ tục hải quan...
   - Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình giao nhận hàng.
   - Thực hiện các hoạt động khai báo trên phần mềm hải quan.
   - Chi tiết sẽ trao đổi cụ thể trong buổi phỏng vấn.

 • Quản Lý Nhà Máy Ủy Thác - Hỗ trợ XNK (Tiếng Nhật) (Công việc này đã hết hạn!)

  • Hồ Chí Minh

   16/07/2020 - 31/08/2020

  • Địa điểm Hồ Chí Minh, Q1

   Mức lương 450 - 600 USD

  • - Dựa trên yêu cầu sản xuất từ nhà máy mẹ tại Nhật, xác nhận nhà cung cấp, nhà máy tại VN, yêu cầu đơn giá, làm báo giá, truyền đạt các yêu cầu về sản phẩm... Sau đó feedback về cho phía Nhât
   - Sau khi đặt hàng, liên lạc các chỉ thị sản xuất theo yêu cầu từ phía Nhật
   - Theo dõi tình trạng đơn hàng, quá trình sản xuất, quản lý chất lượng sản phẩm nhờ nhà máy VN gia công, thủ tục XNK...
   - Làm cầu nối giữa Nhật và VN

TẠO THÔNG BÁO VIỆC LÀM

Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Yêu cầu về ngoại ngữ
Mức lương
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *
Hủy bỏ
Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Hãy liên hệ với chúng tôi
nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào.