SELECT jobs.*, accounts.location_city, accounts.name AS account_name, CONCAT(jobs.name, '-', jobs.seo_id) AS slug FROM jobs, accounts WHERE jobs.account_id = accounts.id AND (jobs.deleted = '0' AND (jobs.job_status = 'on_live' AND jobs.deadline >= '2022-07-04') OR ((jobs.job_status = 'on_live' OR jobs.job_status = 'expired') AND jobs.deadline BETWEEN DATE_SUB('2022-07-04', INTERVAL 180 DAY) AND '2022-07-04')) AND ((jobs.name LIKE '%an lao%' OR jobs.description LIKE '%an lao%' OR jobs.required_experience LIKE '%an lao%' OR jobs.page_title LIKE '%an lao%' OR jobs.meta_keywords LIKE '%an lao%' OR jobs.meta_description LIKE '%an lao%')) ORDER BY jobs.order_date DESC, jobs.date_entered DESC

ALL JOBS

SEARCH YOUR DREAM JOB

We found 10 jobs

 • Nhân viên hành chính nhân sự tại An Lão

  • Hai Phong

   28/06/2022 - 31/07/2022

  • Location Hai Phong

   Salary 8.000.000 - 15.000.000 VND

  • - Tính lương cho nhân sự trong công ty
   - Đề xuất các chế độ phúc lợi cho nhân viên trong công ty vị trí quan hệ lao động
   - Làm bảo hiểm cho người lao động trong tổ chức
   - Giải quyết các vân đề liên quan tới hợp đồng trong doanh nghiệp

 • Nhân Viên HSE- Công Ty Nhật, KCN Long Thành

  • Dong Nai

   18/05/2022 - 02/08/2022

  • Location Dong Nai

   Salary Negotiable

  • * Quản lý vận hành hệ thống quản lý môi trường của công ty để đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn và tập đoàn.
   * Quản lý chất thải:
   - Thực hiện quản lý, kiểm soát phân loại chất thải trong nhà máy
   - Giám sát nhà thầu thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải theo đúng quy định

 • Nhân Viên HSE- Công Ty Nhật, KCN Cái Mép (This job is closed!)

  • Ba Ria - Vung Tau

   08/04/2022 - 23/05/2022

  • Location Ba Ria - Vung Tau

   Salary 11.000.000 - 13.000.000 VND

  • 1. An toàn lao động/Vệ sinh lao động (ATLĐ/VSLĐ)
   - Quản lý và triển khai các hoạt động liên quan đến công tác ATLĐ, VSLĐ (Kiểm định, Đào tạo, Báo cáo, Kiểm tra/Đánh giá điều kiện an toàn tại nơi làm việc..)
   - Phát hiện/phân tích các điều kiện làm việc độc hại tại nơi làm việc và đề xuất/thực hiện biện pháp xử lý.
   2. Môi trường

 • Nhân viên vật tư- công ty Nhật Bản tại An Lão (This job is closed!)

  • Hai Phong

   29/03/2022 - 13/05/2022

  • Location Hai Phong, Quan

   Salary 9.000.000 - 15.000.000 VND

  • - Phối hợp các phòng ban liên quan lập kế hoạch, tính toán định mức, cung ứng vật tư theo yêu cầu.
   - Quản lý căn chỉnh hàng hóa và sản phẩm tồn kho, tính toán lượng nguyên phụ liệu cần đặt
   - Đặt mua kịp thời để đảm bảo đủ số lượng theo yêu cầu sản xuất.
   - Theo dõi giám sát quá trình đặt hàng, mua hàng hóa, đảm bảo đơn đặt hàng và chất lượng hàng hóa tuân thủ các thỏa thuận trong hợp đồng;

My job alert

Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
Language requirement
Salary
How often do you want to receive suitable jobs? *
Cancel
Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
How often do you want to receive suitable jobs? *

CONTACT US

Contact us if you need
more further help.