SELECT jobs.*, accounts.location_city, accounts.name AS account_name, CONCAT(jobs.name, '-', jobs.seo_id) AS slug FROM jobs, accounts WHERE jobs.account_id = accounts.id AND (jobs.deleted = '0' AND (jobs.job_status = 'on_live' AND jobs.deadline >= '2022-08-11') OR ((jobs.job_status = 'on_live' OR jobs.job_status = 'expired') AND jobs.deadline BETWEEN DATE_SUB('2022-08-11', INTERVAL 180 DAY) AND '2022-08-11')) AND ((jobs.name LIKE '%an toàn lao động%' OR jobs.description LIKE '%an toàn lao động%' OR jobs.required_experience LIKE '%an toàn lao động%' OR jobs.page_title LIKE '%an toàn lao động%' OR jobs.meta_keywords LIKE '%an toàn lao động%' OR jobs.meta_description LIKE '%an toàn lao động%')) ORDER BY jobs.order_date DESC, jobs.date_entered DESC

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

TÌM CÔNG VIỆC MƠ ƯỚC

Chúng tôi tìm thấy 7 việc làm

 • NHÂN VIÊN AN TOÀN SHE_ Tiếng Nhật

  • Hải Dương

   03/08/2022 - 16/09/2022

  • Địa điểm Hải Dương, Khu công nghiệp Tân Trường, Xã Tân Trường, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương

   Mức lương 8.000.000 - 12.000.000 VND

  • - Giám sát kiểm tra sự tuân thủ các nội quy, quy định của CNV công ty về ATLĐ, 5S và PCCC.
   - Lập biên bản và đề xuất xử lý kỷ luật các trường hợp vi phạm.
   - Báo cáo về vấn đề môi trường; điện, nước, xử lý chất thải, rác thải, hóa chất.
   - Nhận diện các mối nguy, đánh giá rủi ro về An toàn vệ sinh môi trường và đề xuất biện pháp cải tiến.

 • Nhân viên hành chính nhân sự tại An Lão (Công việc này đã hết hạn!)

  • Hải Phòng

   28/06/2022 - 31/07/2022

  • Địa điểm Hải Phòng

   Mức lương 8.000.000 - 15.000.000 VND

  • - Tính lương cho nhân sự trong công ty
   - Đề xuất các chế độ phúc lợi cho nhân viên trong công ty vị trí quan hệ lao động
   - Làm bảo hiểm cho người lao động trong tổ chức
   - Giải quyết các vân đề liên quan tới hợp đồng trong doanh nghiệp

 • Nhân Viên HSE- Công Ty Nhật, KCN Long Thành (Công việc này đã hết hạn!)

  • Đồng Nai

   18/05/2022 - 02/08/2022

  • Địa điểm Đồng Nai

   Mức lương Thỏa thuận

  • * Quản lý vận hành hệ thống quản lý môi trường của công ty để đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn và tập đoàn.
   * Quản lý chất thải:
   - Thực hiện quản lý, kiểm soát phân loại chất thải trong nhà máy
   - Giám sát nhà thầu thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải theo đúng quy định

 • Nhân Viên HSE- Công Ty Nhật, KCN Cái Mép (Công việc này đã hết hạn!)

  • Bà Rịa - Vũng Tàu

   08/04/2022 - 23/05/2022

  • Địa điểm Bà Rịa - Vũng Tàu

   Mức lương 11.000.000 - 13.000.000 VND

  • 1. An toàn lao động/Vệ sinh lao động (ATLĐ/VSLĐ)
   - Quản lý và triển khai các hoạt động liên quan đến công tác ATLĐ, VSLĐ (Kiểm định, Đào tạo, Báo cáo, Kiểm tra/Đánh giá điều kiện an toàn tại nơi làm việc..)
   - Phát hiện/phân tích các điều kiện làm việc độc hại tại nơi làm việc và đề xuất/thực hiện biện pháp xử lý.
   2. Môi trường

 • (Hà Nam) Nhân viên an toàn (Đồng Văn 3) (Công việc này đã hết hạn!)

  • Hà Nam

   08/02/2022 - 25/03/2022

  • Địa điểm Hà Nam

   Mức lương 17.000.000 - 20.000.000 VND

  • - Tuân thủ các quy định của công ty về an toàn thực phẩm và an toàn sức khoẻ môi trường
   - Đảm bảo mọi hoạt động tại nhà máy tuân theo pháp luật Việt Nam
   - Đảm bảo tất cả các nhà thầu làm việc với nhà máy tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu của hệ thống an toàn và môi trường. Tuân thủ các quy định về pháp luật Việt Nam và của nhà máy cũng như yêu cầu vệ sinh, từ bước chuẩn bị cho đến khi hoàn thành.
   - Giới thiệu và đào tạo cho tất cả các yêu cầu nhà máy liên quan đến phạm vi của họ và kiểm tra để chắc chắn rằng họ đã áp dụng các yêu cầu

TẠO THÔNG BÁO VIỆC LÀM

Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Yêu cầu về ngoại ngữ
Mức lương
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *
Hủy bỏ
Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Hãy liên hệ với chúng tôi
nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào.