SELECT jobs.*, accounts.location_city, accounts.name AS account_name, CONCAT(jobs.name, '-', jobs.seo_id) AS slug FROM jobs, accounts WHERE jobs.account_id = accounts.id AND (jobs.deleted = '0' AND (jobs.job_status = 'on_live' AND jobs.deadline >= '2021-05-17') OR ((jobs.job_status = 'on_live' OR jobs.job_status = 'expired') AND jobs.deadline BETWEEN DATE_SUB('2021-05-17', INTERVAL 180 DAY) AND '2021-05-17')) AND ((jobs.name LIKE '%bảo trì%' OR jobs.description LIKE '%bảo trì%' OR jobs.required_experience LIKE '%bảo trì%' OR jobs.page_title LIKE '%bảo trì%' OR jobs.meta_keywords LIKE '%bảo trì%' OR jobs.meta_description LIKE '%bảo trì%')) ORDER BY jobs.order_date DESC, jobs.date_entered DESC

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

TÌM CÔNG VIỆC MƠ ƯỚC

Chúng tôi tìm thấy 41 việc làm

 • [Ho Chi Minh] - HR Manager - Salary up to 2,000 USD

  • Hồ Chí Minh

   14/05/2021 - 28/06/2021

  • Địa điểm Hồ Chí Minh, Quận 9

   Mức lương 1,800 - 2,000 USD

  • - Quản lý tổng thể công việc của bộ phận Tổng Vụ Nhân Sự (Qui mô nhân sự hiện tại của cty khoảng 150 người).
   - Đề xuất ý kiền, xây dựng lại tổ chức nhằm mạnh hóa tổ chức nhân sự tại công ty (tất cả các chính sách liên quan đến tiền lương, phúc lợi, bảo trì văn phòng và các qui định khác,..).
   - Tham gia các buổi họp cổ đông và các buổi họp nội bộ.
   - Báo cáo công việc cho Giám đốc người Nhật (GM).

 • Production Leader (Tiếng Anh-Bình Dương)

  • Bình Dương

   14/05/2021 - 19/06/2021

  • Địa điểm Bình Dương, Thuận An, Bình Dương

   Mức lương 800 - 1,000 USD

  • - Quản lý dây chuyền sản xuất: lập kế hoạch sản xuất, theo dõi tiến độ sản xuất, quản lý chất lượng sản phẩm trong công đoạn và thành phẩm
   - Theo dõi và xử lý vấn đề phát sinh của máy móc hư hỏng, lên kế hoạch bảo trì định kỳ để đảm bảo kịp tiến độ sản xuất
   - Xem xét đặt mua linh kiện thay thế khi cần thiết
   - Phối hợp với các phòng ban liên quan để giải quyết vấn đề liên quan sản xuất, sản phẩm làm ra ...

 • Trưởng Nhóm IT- Công Ty Nhật, Đồng Nai

  • Đồng Nai

   14/05/2021 - 14/07/2021

  • Địa điểm Đồng Nai

   Mức lương 16.200.000 - 18.700.000 VND

  • - Quản lý việc triển khai, giám sát, bảo trì, nâng cấp và hỗ trợ tất cả các cơ sở hạ tầng CNTT, bao gồm máy chủ, PC, hệ điều hành và ứng dụng phần mềm để đảm bảo hệ thống hoạt động tốt.
   - Hỗ trợ các phòng ban về triển khai phần mềm và bảo mật thông tin.
   - Quản trị hệ thống ERP/ SAP.
   - Thiết lập, giám sát, duy trì hệ thống thông tin nội bộ, quản lý Server, hệ thống dữ liệu.

TẠO THÔNG BÁO VIỆC LÀM

Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Yêu cầu về ngoại ngữ
Mức lương
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *
Hủy bỏ
Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Hãy liên hệ với chúng tôi
nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào.