SELECT jobs.*, accounts.location_city, accounts.name AS account_name, CONCAT(jobs.name, '-', jobs.seo_id) AS slug FROM jobs, accounts WHERE jobs.account_id = accounts.id AND (jobs.deleted = '0' AND (jobs.job_status = 'on_live' AND jobs.deadline >= '2021-05-13') OR ((jobs.job_status = 'on_live' OR jobs.job_status = 'expired') AND jobs.deadline BETWEEN DATE_SUB('2021-05-13', INTERVAL 180 DAY) AND '2021-05-13')) AND ((jobs.name LIKE '%ban hang%' OR jobs.description LIKE '%ban hang%' OR jobs.required_experience LIKE '%ban hang%' OR jobs.page_title LIKE '%ban hang%' OR jobs.meta_keywords LIKE '%ban hang%' OR jobs.meta_description LIKE '%ban hang%')) ORDER BY jobs.order_date DESC, jobs.date_entered DESC

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

TÌM CÔNG VIỆC MƠ ƯỚC

Chúng tôi tìm thấy 26 việc làm

 • Sale Engineer - Kỹ sư bán hàng tại nội thành Hải Phòng

  • Hải Phòng

   29/04/2021 - 13/06/2021

  • Địa điểm Hải Phòng

   Mức lương 550 - 900 USD

  • - Chuẩn bị tài liệu và tổ chức các buổi hội thảo, workshop,... nhằm thuyết minh kỹ thuật, giải thích về sản phẩm và dịch vụ cho khách hàng.
   - Tiếp xúc với khách hàng và trao đổi với các kỹ sư để đánh giá nhu cầu của thiết bị, xác định những yêu cầu cần có ở sản phẩm.
   - Phối hợp với các đội bán hàng để hiểu rõ thêm về nguyện vọng của khách hàng và hỗ trợ bán hàng, tư vấn, giới thiệu sản phẩm.
   - Đảm bảo quy trình của các đơn hàng và tiến độ giao hàng.

 • Ba Đình_Công ty IT Nhật tuyển SALE IT

  • Hà Nội

   20/04/2021 - 04/06/2021

  • Địa điểm Hà Nội

   Mức lương 1,000 USD

  • IT sales
   Công ty chủ yếu nhận phát triển các dự án offshore WEB từ Nhật
   Từ năm nay, công ty mở rộng phát triển hướng tới các khách hàng là công ty IT Việt Nam
   Hiện tại chưa có phòng Sale, nên vị trí này sẽ đóng vai trò manager trong tương lai

TẠO THÔNG BÁO VIỆC LÀM

Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Yêu cầu về ngoại ngữ
Mức lương
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *
Hủy bỏ
Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Hãy liên hệ với chúng tôi
nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào.