THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

TÌM CÔNG VIỆC MƠ ƯỚC

Chúng tôi tìm thấy 2 việc làm

 • Kỹ sư cầu nối (BRSE) tại Thanh Xuân, Hà Nội (Công việc này đã hết hạn!)

  • Hà Nội

   30/10/2022 - 14/12/2022

  • Địa điểm Hà Nội

   Mức lương 50.000.000 - 60.000.000 VND

  • ・ 基本/詳細設計
    基本的に設計は日本でしますが、設計の一部をやっていただく案件もあります。
   ・PL(日本)との窓口業務
    仕様理解や不明点の問い合わせ、PLとの毎日のMTG(30分程度)

TẠO THÔNG BÁO VIỆC LÀM

Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Yêu cầu về ngoại ngữ
Mức lương
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *
Hủy bỏ
Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Hãy liên hệ với chúng tôi
nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào.