SELECT jobs.*, accounts.location_city, accounts.name AS account_name, CONCAT(jobs.name, '-', jobs.seo_id) AS slug FROM jobs, accounts WHERE jobs.account_id = accounts.id AND (jobs.deleted = '0' AND (jobs.job_status = 'on_live' AND jobs.deadline >= '2021-03-07') OR ((jobs.job_status = 'on_live' OR jobs.job_status = 'expired') AND jobs.deadline BETWEEN DATE_SUB('2021-03-07', INTERVAL 180 DAY) AND '2021-03-07')) AND ((jobs.name LIKE '%business development%' OR jobs.description LIKE '%business development%' OR jobs.required_experience LIKE '%business development%' OR jobs.page_title LIKE '%business development%' OR jobs.meta_keywords LIKE '%business development%' OR jobs.meta_description LIKE '%business development%')) ORDER BY jobs.order_date DESC, jobs.date_entered DESC

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

TÌM CÔNG VIỆC MƠ ƯỚC

Chúng tôi tìm thấy 9 việc làm

 • [HCMC, Binh Duong] Sales Staff (Công việc này đã hết hạn!)

  • Bình Dương, Hồ Chí Minh

   16/12/2020 - 30/01/2021

  • Địa điểm Bình Dương, Hồ Chí Minh

   Mức lương Cạnh tranh

  • - Find and approaches new customers.
   - Maintain and develops relationships with existing customers.
   - Make an action plan for each month.
   - Check the quality of samples after receiving composition from R&D department, develop/improve new products together with the team leader and R&D staff.

 • Urgent>> SENIOR Business Development Executive (Công việc này đã hết hạn!)

  • Hà Nội

   16/11/2020 - 31/12/2020

  • Địa điểm Hà Nội, Đống Đa

   Mức lương 20.000.000 VND

  • - Tìm kiếm khách hàng tiềm năng và các cơ hội kinh doanh.
   - Gặp gỡ khách hàng và thương lượng hợp đồng.
   - Đưa ra các ý tưởng để phát triển hơn về khách hàng và sản phẩm.
   - Duy trì quan hệ với khách hàng để khách hàng order lại, giới thiệu đến các khách hàng tiềm năng khác.

TẠO THÔNG BÁO VIỆC LÀM

Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Yêu cầu về ngoại ngữ
Mức lương
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *
Hủy bỏ
Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Hãy liên hệ với chúng tôi
nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào.