SELECT jobs.*, accounts.location_city, accounts.name AS account_name, CONCAT(jobs.name, '-', jobs.seo_id) AS slug FROM jobs, accounts WHERE jobs.account_id = accounts.id AND (jobs.deleted = '0' AND (jobs.job_status = 'on_live' AND jobs.deadline >= '2020-12-05') OR ((jobs.job_status = 'on_live' OR jobs.job_status = 'expired') AND jobs.deadline BETWEEN DATE_SUB('2020-12-05', INTERVAL 180 DAY) AND '2020-12-05')) AND ((jobs.name LIKE '%business development%' OR jobs.description LIKE '%business development%' OR jobs.required_experience LIKE '%business development%' OR jobs.page_title LIKE '%business development%' OR jobs.meta_keywords LIKE '%business development%' OR jobs.meta_description LIKE '%business development%')) ORDER BY jobs.order_date DESC, jobs.date_entered DESC

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

TÌM CÔNG VIỆC MƠ ƯỚC

Chúng tôi tìm thấy 10 việc làm

 • Urgent>> SENIOR Business Development Executive

  • Hà Nội

   16/11/2020 - 31/12/2020

  • Địa điểm Hà Nội, Đống Đa

   Mức lương 20.000.000 VND

  • - Tìm kiếm khách hàng tiềm năng và các cơ hội kinh doanh.
   - Gặp gỡ khách hàng và thương lượng hợp đồng.
   - Đưa ra các ý tưởng để phát triển hơn về khách hàng và sản phẩm.
   - Duy trì quan hệ với khách hàng để khách hàng order lại, giới thiệu đến các khách hàng tiềm năng khác.

 • HCM - Sales in Food & Retail (Both Japanese and English) (Công việc này đã hết hạn!)

  • Hồ Chí Minh

   18/08/2020 - 18/09/2020

  • Địa điểm Hồ Chí Minh

   Mức lương Khoảng

  • Business development and execution in the Food&Retail field which includes merchandising, logistics, SCM, E-Commerce, etc.
   - Enhance business collaboration including investment with strategic partners.
   - Sales promotion and new product development with strategic partners.
   - Support frozen processed foods business such as investment, new product development, export, settlement for quality problem, etc.

TẠO THÔNG BÁO VIỆC LÀM

Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Yêu cầu về ngoại ngữ
Mức lương
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *
Hủy bỏ
Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Hãy liên hệ với chúng tôi
nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào.