SELECT jobs.*, accounts.location_city, accounts.name AS account_name, CONCAT(jobs.name, '-', jobs.seo_id) AS slug FROM jobs, accounts WHERE jobs.account_id = accounts.id AND (jobs.deleted = '0' AND (jobs.job_status = 'on_live' AND jobs.deadline >= '2022-01-22') OR ((jobs.job_status = 'on_live' OR jobs.job_status = 'expired') AND jobs.deadline BETWEEN DATE_SUB('2022-01-22', INTERVAL 180 DAY) AND '2022-01-22')) AND ((jobs.name LIKE '%dien%' OR jobs.description LIKE '%dien%' OR jobs.required_experience LIKE '%dien%' OR jobs.page_title LIKE '%dien%' OR jobs.meta_keywords LIKE '%dien%' OR jobs.meta_description LIKE '%dien%')) ORDER BY jobs.order_date DESC, jobs.date_entered DESC

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

TÌM CÔNG VIỆC MƠ ƯỚC

Chúng tôi tìm thấy 12 việc làm

 • Nhân viên kỹ thuật sản xuất tại KCN VSIP - tiếng nhật N3

  • Hải Phòng

   13/01/2022 - 27/02/2022

  • Địa điểm Hải Phòng

   Mức lương 500 - 600 USD

  • Kiểm tra dữ liệu báo cáo hàng ngày, bảng ghi chép, v.v. của từng quy trình, tạo báo cáo hàng ngày và báo cáo hàng tuần, gửi cho cấp trên
   - Kiểm tra tồn kho và tiến độ sản xuất nguyên vật liệu, quản lý phần mềm kỹ thuật
   - Nghiên cứu sản phẩm, theo dõi và cập nhật quá trình.
   - Xử lý vấn đề khi có sự cố xảy ra liên quan đến kỹ thuật hoặc quản lý phần mềm • R&D Manager(Food - VSIP 2A) (Công việc này đã hết hạn!)

  • Bình Dương

   18/10/2021 - 30/11/2021

  • Địa điểm Bình Dương, VSIP 2A

   Mức lương 1,500 - 2,000 USD

  • - Manage the project delivery required across multiple upgrade New Business development projects
   - Mange the project highly organized and trouble shoot problems and communicate across the group and to the Factory Director to ensure projects are carried out to time, scope and maintaining budget.
   - Maintain accurate and comprehensive records of project activities which can be readily accessed to build knowledge and to evaluate project performance transparently.
   - Must have good culinary skills, ability to formulate recipes and to develop and coordinate products from bench top to commercialization. May include but not limited to:

 • (HN) Tuyển nhân viên Marketing truyền thông (Tiếng Anh) (Công việc này đã hết hạn!)

  • Hà Nội

   13/10/2021 - 27/11/2021

  • Địa điểm Hà Nội

   Mức lương Thỏa thuận

  • I. CHỨC NĂNG CÔNG VIỆC
   - Thực hiện các kế hoạch do Ban lãnh đạo Công ty và Trưởng phòng Marketing để ra, đảm bảo các hoạt động diễn ra trơn tru, góp phần quảng bá sản phẩm dịch vụ cũng như hình ảnh Công ty, duy trì thị trường và khách hàng;
   - Thiết lập và vận hành kênh truyền thông marketing; khai thác các dữ liệu, chất liệu phục vụ công việc quảng bá, xúc tiến thương mại
   II. NHIỆM VỤ

TẠO THÔNG BÁO VIỆC LÀM

Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Yêu cầu về ngoại ngữ
Mức lương
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *
Hủy bỏ
Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Hãy liên hệ với chúng tôi
nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào.