SELECT jobs.*, accounts.location_city, accounts.name AS account_name, CONCAT(jobs.name, '-', jobs.seo_id) AS slug FROM jobs, accounts WHERE jobs.account_id = accounts.id AND (jobs.deleted = '0' AND (jobs.job_status = 'on_live' AND jobs.deadline >= '2021-03-06') OR ((jobs.job_status = 'on_live' OR jobs.job_status = 'expired') AND jobs.deadline BETWEEN DATE_SUB('2021-03-06', INTERVAL 180 DAY) AND '2021-03-06')) AND ((jobs.name LIKE '%high salary%' OR jobs.description LIKE '%high salary%' OR jobs.required_experience LIKE '%high salary%' OR jobs.page_title LIKE '%high salary%' OR jobs.meta_keywords LIKE '%high salary%' OR jobs.meta_description LIKE '%high salary%')) ORDER BY jobs.order_date DESC, jobs.date_entered DESC

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

TÌM CÔNG VIỆC MƠ ƯỚC

Chúng tôi tìm thấy 4 việc làm

 • Equipment Engineer - Kỹ sư thiết bị KCN Deep C Hải Phòng

  • Hải Phòng, Hà Nội, Hải Dương, Hưng Yên

   08/02/2021 - 31/03/2021

  • Địa điểm Hải Phòng, Hà Nội, Hải Dương, Hưng Yên

   Mức lương 15.000.000 - 28.000.000 VND

  • 1. Equipment maintenance and inspection to maintain normal operation of the equipment
   2. Abnormal data collection, analysis and improvement to improve machine capabilities
   3. Equipment change, die change, general maintenance
   4. New model operation parameter establishment/adjustment/verification and parameter file management

 • (DINH VU-HAI PHONG) URGENT - QC Manager (Công việc này đã hết hạn!)

  • Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng

   09/10/2020 - 23/11/2020

  • Địa điểm Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng

   Mức lương Thỏa thuận

  • - Plan, assign and guide QC&QA team to implement activities related to QA & QC functions effectively.
   - Compile and write training material and conduct training sessions on quality control activities.
   - Prepare procedures, work instruction, forms comply with Intergrated Quality Environment Management System.
   - Others will discuss in interview.

TẠO THÔNG BÁO VIỆC LÀM

Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Yêu cầu về ngoại ngữ
Mức lương
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *
Hủy bỏ
Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Hãy liên hệ với chúng tôi
nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào.