THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

TÌM CÔNG VIỆC MƠ ƯỚC

Chúng tôi tìm thấy 12 việc làm

 • (Deep C - Hải Phòng) Production Staff

  • Hải Phòng

   14/06/2024 - 24/08/2024

  • Địa điểm Hải Phòng

   Mức lương Thỏa thuận

   Ngành nghề Kỹ thuật

  • This position is responsible for producing lubricating oil to ensure cost efficiency and timely production./ Vị trí công việc này chịu trách nhiệm về hoạt động sản xuất của công ty, đảm bảo hiệu quả cao nhất và đúng tiến độ sản xuất của tất cả các sản phẩm.
   * Ensuring that the production process runs smoothly./ Đảm bảo tiến độ sản xuất vận hành đúng quy trình.
   * Ensuring that all equipments are running correctly and maintaining all equipments properly by making any adjustments as necessary./ Đảm bảo các thiết bị vận hành đúng và bảo dưỡng các thiết bị phù hợp bằng các cách hiệu chỉnh nếu cần thiết.
   * Operating, maintenance, inspecting production equipment, operation and managing DCS equipment/ Vận hành, duy trì, quản lý kiểm tra các thiết bị liên quan đến sản xuất, vận hành và quản lý thiết bị DCS.

TẠO THÔNG BÁO VIỆC LÀM

Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Yêu cầu về ngoại ngữ
Mức lương
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *
Hủy bỏ
Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Hãy liên hệ với chúng tôi
nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào.