SELECT jobs.*, accounts.location_city, accounts.name AS account_name, CONCAT(jobs.name, '-', jobs.seo_id) AS slug FROM jobs, accounts WHERE jobs.account_id = accounts.id AND (jobs.deleted = '0' AND (jobs.job_status = 'on_live' AND jobs.deadline >= '2021-04-23') OR ((jobs.job_status = 'on_live' OR jobs.job_status = 'expired') AND jobs.deadline BETWEEN DATE_SUB('2021-04-23', INTERVAL 180 DAY) AND '2021-04-23')) AND ((jobs.name LIKE '%house%' OR jobs.description LIKE '%house%' OR jobs.required_experience LIKE '%house%' OR jobs.page_title LIKE '%house%' OR jobs.meta_keywords LIKE '%house%' OR jobs.meta_description LIKE '%house%')) ORDER BY jobs.order_date DESC, jobs.date_entered DESC

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

TÌM CÔNG VIỆC MƠ ƯỚC

Chúng tôi tìm thấy 8 việc làm

 • Urgent> Ha Noi - Sales Manager (Real Estate, English Speaking)

  • Hà Nội

   09/04/2021 - 24/05/2021

  • Địa điểm Hà Nội, Ba Đình

   Mức lương Thỏa thuận

  • • Responsible for sales target and sales team performance;
   • Collaborating with Investment team to create feasible sales plan including but not limited to selling price, sales schedule, sales velocity, sales related cost budget in the due diligence phase.
   • Supervising / Collaborating with Marketing team and Development team to plan sales events, recommend suitable sales scheme for local and foreign buyers for each period;
   • Recommend tactical initiatives including sales promotions, referral discounts and other payment incentives to boost sales volume;

 • Nhân Viên Kho (Vsip1) (Công việc này đã hết hạn!)

  • Bình Dương

   03/11/2020 - 30/11/2020

  • Địa điểm Bình Dương, VSIP1

   Mức lương 8.000.000 - 10.000.000 VND

  • - Chuẩn bị hàng xuất; theo dõi tiến độ xuất hàng; Làm các thủ tục & lập báo cáo liên quan
   - Làm thủ tục nhập-xuất nguyên liệu; Quản lý FIFO; Bảo quản nguyên liệu trong kho
   - Nhập & xử lý dữ liệu nhập-xuất hàng trên hệ thống
   - Thực hiện quản lý tồn kho hàng ngày. Làm báo cáo kiểm kê hàng tháng

TẠO THÔNG BÁO VIỆC LÀM

Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Yêu cầu về ngoại ngữ
Mức lương
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *
Hủy bỏ
Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Hãy liên hệ với chúng tôi
nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào.