ALL JOBS

SEARCH YOUR DREAM JOB

We found 6 jobs

 • (HN) Mechanical Engineer (Construction, cty Nhật) (This job is closed!)

  • Ha Noi

   04/09/2019 - 19/10/2019

  • Location Ha Noi

   Salary Specified

  • - Báo cáo cho: Quản lý bộ phận cơ điện
   - Tham gia vào việc vẽ thiết kế ý tưởng, sơ đồ và phác họa bản vẽ xây dựng chi tiết
   - Tham gia vào công việc công trường nếu cần thiết và đảm bảo các hoạt động Cơ điện được lắp đặt/ hoạt động hoàn hảo và an toàn.
   - Quản lý và giám sát tốt tất cả các nhà thầu phụ để công việc được thực hiện trong phạm vi, chi tiết kỹ thuật và tiến độ.

My job alert

Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
Language requirement
Salary
How often do you want to receive suitable jobs? *
Cancel
Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
How often do you want to receive suitable jobs? *

CONTACT US

Contact us if you need
more further help.