SELECT jobs.*, accounts.location_city, accounts.name AS account_name, CONCAT(jobs.name, '-', jobs.seo_id) AS slug FROM jobs, accounts WHERE jobs.account_id = accounts.id AND (jobs.deleted = '0' AND (jobs.job_status = 'on_live' AND jobs.deadline >= '2021-08-06') OR ((jobs.job_status = 'on_live' OR jobs.job_status = 'expired') AND jobs.deadline BETWEEN DATE_SUB('2021-08-06', INTERVAL 180 DAY) AND '2021-08-06')) AND ((jobs.name LIKE '%kỹ sư thiết kế%' OR jobs.description LIKE '%kỹ sư thiết kế%' OR jobs.required_experience LIKE '%kỹ sư thiết kế%' OR jobs.page_title LIKE '%kỹ sư thiết kế%' OR jobs.meta_keywords LIKE '%kỹ sư thiết kế%' OR jobs.meta_description LIKE '%kỹ sư thiết kế%')) ORDER BY jobs.order_date DESC, jobs.date_entered DESC

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

TÌM CÔNG VIỆC MƠ ƯỚC

Chúng tôi tìm thấy 13 việc làm

 • Thiết kế công trình dân dụng (Công việc này đã hết hạn!)

  • Osaka

   21/06/2021 - 05/08/2021

  • Địa điểm Osaka, 大阪府大阪市東淀川区東中島

   Mức lương 210.000 - 300.000 YEN

  • Chúng tôi là công ty thiết kế và thi công công trình dân dụng
   Nhân viên vừa học ở nơi thi công vừa học sử dụng BIM và CIM để thiết kế
   Tương lai, bạn sẽ làm leader ở nơi thi công với chức vụ quản lí thi công
   Phần mềm sử dụng : AutoCAD, Revit, BIM/CIM

 • Cad/camプログラマー (Công việc này đã hết hạn!)

  • Osaka

   01/06/2021 - 16/07/2021

  • Địa điểm Osaka, 東大阪市

   Mức lương 190.000 - 250.000 YEN

  • ・小型から大型までにさまざまなMC加工機のオペレーターをしていただきます。

   ・一つの作業だけをするのではなく、MC加工の一連の流れをすべて行っていただきます。
   ※図面をCADでよみ、MCのプログラムをMasterCAMを用いて作成することが主な作業となります

TẠO THÔNG BÁO VIỆC LÀM

Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Yêu cầu về ngoại ngữ
Mức lương
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *
Hủy bỏ
Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Hãy liên hệ với chúng tôi
nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào.