SELECT jobs.*, accounts.location_city, accounts.name AS account_name, CONCAT(jobs.name, '-', jobs.seo_id) AS slug FROM jobs, accounts WHERE jobs.account_id = accounts.id AND (jobs.deleted = '0' AND (jobs.job_status = 'on_live' AND jobs.deadline >= '2021-04-23') OR ((jobs.job_status = 'on_live' OR jobs.job_status = 'expired') AND jobs.deadline BETWEEN DATE_SUB('2021-04-23', INTERVAL 180 DAY) AND '2021-04-23')) AND ((jobs.name LIKE '%kỹ sư thiết kế%' OR jobs.description LIKE '%kỹ sư thiết kế%' OR jobs.required_experience LIKE '%kỹ sư thiết kế%' OR jobs.page_title LIKE '%kỹ sư thiết kế%' OR jobs.meta_keywords LIKE '%kỹ sư thiết kế%' OR jobs.meta_description LIKE '%kỹ sư thiết kế%')) ORDER BY jobs.order_date DESC, jobs.date_entered DESC

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

TÌM CÔNG VIỆC MƠ ƯỚC

Chúng tôi tìm thấy 14 việc làm

 • Kỹ sư máy sushi

  • Osaka

   16/03/2021 - 30/04/2021

  • Địa điểm Osaka

   Mức lương 220.000 - 260.000 YEN

  • 【大阪:海外出張あり】日本の独日技術:海外向け寿司ロボットエンジニア募集
   ベトナム支社を立ち上げたい方積極採用

   国内大手や海外に販売する寿司マシンの改良担当していただきます。

 • Phụ trách thiết kế hệ thống điều khí

  • Nagasaki, Nagano, Fukuoka, Okinawa, Osaka, Shizuoka

   12/03/2021 - 26/04/2021

  • Địa điểm Nagasaki, Nagano, Fukuoka, Okinawa, Osaka, Shizuoka

   Mức lương 230.000 - 500.000 YEN

  • 【仕事内容】
   医楽品や再生医療の研究などに必要な無菌・クリーン化設備の、メンテナンス(バリデーション)業務をマネジメントいたします。
   具体的には...
   *客先(医楽品製造工場)を訪問し、当社の無菌・クリーン化設備の据付・稼働状態が基準を満たしているかを、測定機器等を用いてチェックする業務。

TẠO THÔNG BÁO VIỆC LÀM

Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Yêu cầu về ngoại ngữ
Mức lương
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *
Hủy bỏ
Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Hãy liên hệ với chúng tôi
nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào.