SELECT jobs.*, accounts.location_city, accounts.name AS account_name, CONCAT(jobs.name, '-', jobs.seo_id) AS slug FROM jobs, accounts WHERE jobs.account_id = accounts.id AND (jobs.deleted = '0' AND (jobs.job_status = 'on_live' AND jobs.deadline >= '2022-10-05') OR ((jobs.job_status = 'on_live' OR jobs.job_status = 'expired') AND jobs.deadline BETWEEN DATE_SUB('2022-10-05', INTERVAL 60 DAY) AND '2022-10-05')) AND ((jobs.name LIKE '%lắp đặt%' OR jobs.description LIKE '%lắp đặt%' OR jobs.required_experience LIKE '%lắp đặt%' OR jobs.page_title LIKE '%lắp đặt%' OR jobs.meta_keywords LIKE '%lắp đặt%' OR jobs.meta_description LIKE '%lắp đặt%')) ORDER BY jobs.order_date DESC, jobs.date_entered DESC

ALL JOBS

SEARCH YOUR DREAM JOB

We found 5 jobs

 • Cần gấp: Kĩ sư cơ khí làm dự án tại Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, tiếng anh

  • Ha Noi, Bac Ninh, Vinh Phuc

   14/09/2022 - 29/10/2022

  • Location Ha Noi, Bac Ninh, Vinh Phuc

   Salary Negotiable

  • 1. Chức năng công việc
   - Tiếp nhận, xử lý các vấn đề kỹ thuật đối với hạng mục cơ khí, đường ống, chi tiết/phụ kiện vật tư gia công cơ khí trong việc triển khai thực hiện thi công dự án
   - Hỗ trợ Giám đốc dự án giám sát thi công các hạng mục cơ khí và làm việc với các bên liên quan về tiến độ dự án
   2, Nhiệm vụ:

My job alert

Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
Language requirement
Salary
How often do you want to receive suitable jobs? *
Cancel
Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
How often do you want to receive suitable jobs? *

CONTACT US

Contact us if you need
more further help.