SELECT jobs.*, accounts.location_city, accounts.name AS account_name, CONCAT(jobs.name, '-', jobs.seo_id) AS slug FROM jobs, accounts WHERE jobs.account_id = accounts.id AND (jobs.deleted = '0' AND (jobs.job_status = 'on_live' AND jobs.deadline >= '2020-10-21') OR ((jobs.job_status = 'on_live' OR jobs.job_status = 'expired') AND jobs.deadline BETWEEN DATE_SUB('2020-10-21', INTERVAL 180 DAY) AND '2020-10-21')) AND ((jobs.name LIKE '%long biên%' OR jobs.description LIKE '%long biên%' OR jobs.required_experience LIKE '%long biên%' OR jobs.page_title LIKE '%long biên%' OR jobs.meta_keywords LIKE '%long biên%' OR jobs.meta_description LIKE '%long biên%')) ORDER BY jobs.order_date DESC, jobs.date_entered DESC

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

TÌM CÔNG VIỆC MƠ ƯỚC

Chúng tôi tìm thấy 17 việc làm

 • LONG Biên_Hà NỘI_IT Fresher_Tiếng ANH (Công việc này đã hết hạn!)

  • Hà Nội

   05/09/2020 - 20/10/2020

  • Địa điểm Hà Nội

   Mức lương 15.000.000 - 18.000.000 VND

  • Công ty liên kết Việt-Hàn (chủ đầu tư dự án xây dựng)
   Tuyển gấp 1 bạn IT không yêu cầu kinh nghiệm. Chuyên ngành IT chuyên môn tốt.
   Sau khi vào công ty sẽ được training nội dung CV
   Làm việc trực tiếp với sếp người Hàn

 • (Long Biên - Ha noi) Legal Officer (Công việc này đã hết hạn!)

  • Hà Nội

   26/08/2020 - 10/10/2020

  • Địa điểm Hà Nội

   Mức lương Thỏa thuận

  • - Preparing of Rules and Regulations.
   - Giving legal advice with respect to corporate administration and compliance matter, corporation laws and labor laws.
   - Legal check contracting, documentation for legal matter.
   - Other suitable tasks as appointed.

TẠO THÔNG BÁO VIỆC LÀM

Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Yêu cầu về ngoại ngữ
Mức lương
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *
Hủy bỏ
Từ khóa *
E-mail của bạn *
Ngành nghề *
Địa điểm *
Bao lâu thì bạn muốn nhận thông báo? *

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Hãy liên hệ với chúng tôi
nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào.