ALL JOBS

  Tìm việc làm, việc làm sử dụng tiếng Nhật tại công ty Nhật Bản

SEARCH YOUR DREAM JOB

We found 3 jobs

 • GenAI Leader

  • Ho Chi Minh

   25/06/2024 - 09/08/2024

  • Location Ho Chi Minh

   Salary 22 - 56 VND

   Job category IT-Software

  • Briefly summarize the Job’s purpose or role.
   • Assist for manager to ensure the success of project and the development of subordinate.

 • Middle-Senior Frontend

  • Ha Noi

   10/06/2024 - 25/07/2024

  • Location Ha Noi

   Salary 33.000.000 - 44.000.000 VND

   Job category IT-Software

  • Công ty mẹ Nhât cần phát triển sản phẩm của công ty nên muốn xây dựng công ty
   con ở Hà Nội phục vụ việc phát triển cho product của công ty. Do đó cần tuyển
   dụng đội phát triển cho công ty con. Mục tiêu là xây dựng một đội scrum team làm
   việc cùng đội Nhật

My job alert

Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
Language requirement
Salary
How often do you want to receive suitable jobs? *
Cancel
Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
How often do you want to receive suitable jobs? *

CONTACT US

Contact us if you need
more further help.