ALL JOBS

  Tìm việc làm, việc làm sử dụng tiếng Nhật tại công ty Nhật Bản

SEARCH YOUR DREAM JOB

We found 15 jobs

 • [VSIP 2 - Binh Duong]- Factory Maintenance Section Manager

  • Binh Duong

   10/04/2024 - 25/05/2024

  • Location Binh Duong, KCN Visip 2

   Salary 1,500 - 1,800 USD

   Job category Mechanical, Electronic - Automatic, Manufacturing, Management

  • ・Quản lý cơ sở hạ tầng thiết bị phụ trợ là đảm bảo cung cấp điện, nước và hệ thống phụ trợ ổn định phục vụ cho thiết bị sản xuất.
   ・Đối ứng khẩn cấp là đối ứng sự cố thiết bị, cúp điện, mất nước, hỏa hoạn…(Phát triển nguồn nhân lực/ứng phó khẩn cấp).
   ・Quản lý kiểm soát duy trì hoạt động (bảo dưỡng và hợp đồng) của thiết bị điện (cao áp và hạ áp)
   ・Quản lý đào tạo kỹ năng cho nhân sự bộ phận nhằm nâng cao kỹ năng kiểm soát sự ổn định thiết bị, tiết giảm chi phí bảo dưỡng (vận hành và phát triển nguồn nhân lực).

 • [HCM] BrSE JLPT N2

  • Ho Chi Minh

   09/04/2024 - 24/05/2024

  • Location Ho Chi Minh

   Salary 2,000 - 2,500 USD

   Job category IT-Software

  • - Communication with clients and Japanese head office in Japanese, collaboration with development and creative teams, project progress management.

 • 【Vsip 2 - Bình Dương】Senior Section Manager (Development Center)

  • Binh Duong

   12/03/2024 - 30/04/2024

  • Location Binh Duong

   Salary 1,500 - 1,900 USD

   Job category Management, Manufacturing, Electronic - Automatic, Engineering

  • - Đối ứng khách hàng, Quản lý dự án, Quản lý nhóm (Quản lý dự án, sắp xếp lịch trình với các bộ phận liên quan, Theo dõi Sản xuất thử nghiệm, v.v., Quản lý nhóm, chỉ thị công việc, điều phối nguồn lực, v.v.) 
   - Công việc tổ chức phòng phát triển, đối ứng ISO, đánh giá nhân sự, quản lý nhân sự (Bao gồm cả quản lý người Việt, Người Nhật phái cử và công tác)
   - Quản lý ngân sách, bắt buộc phải tham gia cuộc họp nội bộ công ty/cuộc họp với công ty mẹ SSTC (bao gồm cả các cuộc họp với bộ phận kinh doanh)
   - Xây dựng đội nhóm, và các công việc khác theo chỉ thị cấp trên, ...

 • [HCM/ District 3] Project Manager (Ec-Ecube)

  • Ho Chi Minh

   06/03/2024 - 30/04/2024

  • Location Ho Chi Minh

   Salary 45000000 - 60000000

   Job category IT-Software

  • EC-CUBE, Open Platform in E-commerce: http://www.ec-cube.net/
   We will entrust you as PM of System Development Solution with E-commerce ""EC-CUBE"".
   ・To MANAGE Software Development Project including but not Limited to Project Planning, Project Budgeting, Resource Management, Risk
   Management, and Quality Management

 • [HCM/ District 3] BrSE (PHP, Ec-Cube)

  • Ho Chi Minh

   06/03/2024 - 20/04/2024

  • Location Ho Chi Minh

   Salary 25000000 - 50000000

   Job category IT-Software

  • EC-CUBE, Open Platform in E-commerce: http://www.ec-cube.net/
   ・Designing, Developing, and Maintaining Online Stores in using EC-CUBE
   ・Customizing, Improving Performance, Solving Problems, Improving Systems of Security Measures and Developing
   ・Collaborating with PM to Manage Project progress and Deadlines

 • [HCM/ District 3] BrSE (JLPT N2, Java)

  • Ho Chi Minh

   06/03/2024 - 30/06/2024

  • Location Ho Chi Minh

   Salary 25.000.000 - 50.000.000 VND

   Job category IT-Software

  • [In particular]
   (1)You will be mainly in charge of the Overall Development from Requirement Definition to Release in the project such as New Functions and Performance Improvement.
   (2)You will be engaged in a Wide Range of Development, such as the Back-End part for Acquiring / Analyzing a large amount of Measurement Data and the Front-End part with Various Functions for Marketing Business Support.
   Increase.

My job alert

Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
Language requirement
Salary
How often do you want to receive suitable jobs? *
Cancel
Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
How often do you want to receive suitable jobs? *

CONTACT US

Contact us if you need
more further help.