SELECT jobs.*, accounts.location_city, accounts.name AS account_name, CONCAT(jobs.name, '-', jobs.seo_id) AS slug FROM jobs, accounts WHERE jobs.account_id = accounts.id AND (jobs.deleted = '0' AND (jobs.job_status = 'on_live' AND jobs.deadline >= '2021-12-07') OR ((jobs.job_status = 'on_live' OR jobs.job_status = 'expired') AND jobs.deadline BETWEEN DATE_SUB('2021-12-07', INTERVAL 180 DAY) AND '2021-12-07')) AND ((jobs.name LIKE '%manager%' OR jobs.description LIKE '%manager%' OR jobs.required_experience LIKE '%manager%' OR jobs.page_title LIKE '%manager%' OR jobs.meta_keywords LIKE '%manager%' OR jobs.meta_description LIKE '%manager%')) ORDER BY jobs.order_date DESC, jobs.date_entered DESC

ALL JOBS

SEARCH YOUR DREAM JOB

We found 84 jobs

 • Tổ Trưởng Sản Xuất (Manager/leader) (Bình Dương)

  • Binh Duong

   06/12/2021 - 31/12/2021

  • Location Binh Duong, KCN Bàu Bàng

   Salary 9.000.000 - 15.000.000 VND

  • ※ Quản lý sản xuất dưới xưởng (chủ yếu bộ phận cắt )
   - Lập kế hoạch , tiến độ sản xuất theo kế hoạch được giao phù hợp với tình hình lao động , máy móc thiết bị , tình hình nguyên liệu , vật tư .
   - Phối hợp bộ phận kỹ thuật để nhận các tài liệu kỹ thuật (sơ đồ cắt + tác nghiệp cắt + qui trình đánh số). Triển khai hướng dẫn cho công nhân trong tổ thực hiện.
   - Tổ chức phân công công việc từ khâu nhận vải đến khâu cuối cùng để phân phối cho chuyền tiếp theo

 • Golf Course Maintenance Manager (This job is closed!)

  • Hai Phong

   01/12/2021 - 30/11/2021

  • Location Hai Phong

   Salary Negotiable

  • - Manage all works related to the maintenance of golf course green
   - Knowledge of chemicals and machine used for golf green
   - Maintaining quality of services and standards
   - Other details will be discussed when interview

My job alert

Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
Language requirement
Salary
How often do you want to receive suitable jobs? *
Cancel
Keyword *
Your e-mail *
Job category *
Location *
How often do you want to receive suitable jobs? *

CONTACT US

Contact us if you need
more further help.